Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Samen veilig Floorballen

Floorball levert prachtige momenten op en is erg leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij het floorball horen, kunnen ook om gaan slaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent wel voorbeelden van sporters die te agressief spelen, de scheidsrechter belagen en bestuurders die niet meer durven in te grijpen. De NeFUB vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van de sport. Hierbij is het van belang dat de bond samen met de verenigingen ervoor zorgen dat elke floorballer zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Met het project “Samen veilig Floorballen” wil de NeFUB zich de komende jaren in zetten om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan pakken. De NeFUB is in 2012 begonnen met de uitvoer van het programma “Samen naar een veiliger sportklimaat” van het NOC*NSF. De NeFUB heeft dit programma vertaald naar “Samen veilig Floorballen” om zo meer aansluiting te vinden bij de ontwikkeling die floorball door aan het maken is zodat er een effect is op een sportief, plezierig en veilig floorball-klimaat.

Niet alleen sporters verdienen de aandacht ook bestuurders van verenigingen, scheidsrechters, trainers, coaches, begeleiders, ouders en toeschouwers. Binnen het programma wordt in de aanpak onderscheid gemaakt tussen repressie en preventie. Bij repressie zetten we sterk in op het aanpakken van excessen en een effectieve en uniforme tuchtrechtspraak. De activiteiten op het gebied van preventie zijn vooral gericht op verenigingen en bestuurders, trainers, coaches en begeleiders en het arbitrerend kader.

De NeFUB zet in op het versterken van de floorballverenigingen in Nederland en wil daarbij graag dat haar besturen, trainers, coaches, begeleider, scheidsrechters, officials, maar ook de sporters zelf binnen een plezierige sportomgeving hun floorballsport kunnen beoefenen. De ouders worden daarbij niet vergeten omdat zij van grote invloed zijn waarop een sporter zijn sport beoefend. De ambities van het programma van het programma “Naar een Veiliger Sportklimaat” worden omarmd, om samen met de verenigingen, de bond te werken aan een plezierig Floorballklimaat.

Floorball is een jonge, snelle maar vooral fysieke sport. Floorball is mits het volgens de regels gespeeld wordt een ontzettend veilig sport waarin kinderen en volwassen met plezier en gezelligheid actief en fanatiek kunnen zijn. Veiligheid is de basis van waaruit de sport beoefend wordt en dit moet ook het uitgangspunt zijn voor gezamenlijk floorball plezier.

Floorball is een sport waarin het imago nog door een hele grote groep bepaald kan worden. Het is aan ons de bond, de verenigingen en de sporters van belang om met de groei van de sport vooral ons imago sterk naar voren te laten komen en te laten zien dat je ook in sport waar fysiek contact mogelijk is om in een veilige omgeving met plezier te kunnen sporten, waar er voor geweld geen plek is.

In de sport komen nauwelijks excessen voor. Juist daarom moet er voorkomen worden dat er excessen in de sport gaan sluipen. Dat is niet goed voor het imago van de sport maar ook voor het spelplezier van andere. Als vereniging moet je daarnaast aandacht hebben voor de cultuur en het klimaat binnen de vereniging. Is dit niet goed dan loopt het aantal sporters snel terug. Een vereniging kan het niet iedereen het naar zijn zin maken, maar om juist daar aandacht aan te geven kan iedereen met plezier acteren binnen de vereniging.

Floorball is nog een jonge sport waardoor de spelregels nog niet bij iedereen ingeslepen zijn. Scheidsrechters kunnen het misschien mis hebben of spelers denken dat ze het bij het juiste eind hebben terwijl zij dat niet hebben. De NeFUB is zich daar van bewust en wil de spelregelkennis bij alle floorball-liefhebbers vergroten om zo ergernissen tijdens het spelen we te nemen en het plezier te vergroten.

De NeFUB neemt deel aan alle deelprojecten van het VSK programma:
1. Bewustwording en Communicatie
2. Verenigingen en Bestuurders
3. Scheidsrechters en Officials
4. Effectief tuchtrecht
5. Aanpak van Excessen

Gedachte achter “Samen veilig Floorballen”

De NeFUB, de verenigingen, de sporters, de toeschouwers en alle andere betrokken zijn samen floorball. Samen zijn zij bezig met de sport en ze hebben elkaar nodig om floorball te ontwikkelen. De bond heeft de verenigingen nodig om te groeien, de vereniging heeft leden nodig om de sport aan te kunnen bieden en gezamenlijk te werken aan de verenigingen, wedstijden hebben scheidsrechters nodig om te kunnen spelen, toeschouwers hebben de sport nodig om een leuke wedstrijd te zien en zo zijn er nog veel meer samenhangende connecties te maken. Samen wordt er gewerkt aan de toekomst van floorball.

De NeFUB wil graag onderstrepen dat dit op een georganiseerde manier gaat waarin een ieder in een veilige omgeving met plezier kan acteren, vandaar het begrip “veilig”.

De NeFUB biedt binnen “Samen veilig Floorball”, door het project “Samen naar een veiliger sportklimaat”, verschillende producten aan die verenigingen, arbitrage, sporters, de bond, trainers en coaches kunnen en moeten gebruiken om te zorgen dat er samen kan blijven werken aan de toekomst van floorball. 
WKdames2007Supporters
WKdames2010warmlopen
U19 team in Weissenfels1

 


© Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 440    meer... e-mail: info@nefub.nl