FloorballNL

Het klinkt als een taalkundige grap, een vereniging voor ongebonden leden, maar dit is precies wat FloorballNL is. Ongebonden leden zijn leden van de NeFUB die niet aan een vereniging verbonden zijn. Daarbij kun je denken aan scheidsrechters en landelijke vrijwilligers. Via FloorballNL hebben deze mensen en anderen een thuis binnen de bond zonder de verbintenis aan een plaatsgebonden vereniging. FloorballNL is geen vereniging waar trainingen bijgewoond kunnen worden of waar de sport kan worden beoefend.
FloorballNL richt zich op een ’thuis’ te geven voor de fans zonder ’thuisvereniging, de optie te zijn om lid te blijven van NeFUB wanneer je de vereniging (tijdelijk) verlaat, bij te dragen aan ontwikkelingen in de sport (zoals projectondersteuning) en daarmee het ondersteunende netwerk van NeFUB te vergroten en de sport te helpen groeien.
Het dagelijks bestuur van FloorballNL bestaat uit Victor de Bruin als Voorzitter en Dorothee Vogelesang als Secretaris-Penningmeester. De vereniging is in 2018 opgericht en is statutair gevestigd in Arnhem op hetzelfde adres als de NeFUB.

Omdat FloorballNL onderdeel is van de NeFUB worden de vaste lasten van de NeFUB meegenomen in de financiële bijdrage aan de leden van FloorballNL. Het lidmaatschap kost €35,- per lid per seizoen, voor dit bedrag krijg je naast het lidmaatschap van NeFUB, de nieuwsbrief en heb je de vrijheid om verenigings’vrij’ activiteiten te doen (zoals scheidsrechter zijn), met een vriendengroep deel te nemen aan bijv. het Mixed Toernooi of met een scholenteam deel te nemen aan de jeugdcompetitie.

Het NeFUB bestuur adviseert alle stafleden van nationale floorballteams en zowel club- als bondsscheidsrechters om lid te zijn van een aan NeFUB verbonden vereniging. Wanneer een staflid of scheidsrechter geen lid is van een reguliere floorballvereniging is, is FloorballNL lidmaatschap voldoende. Bij lidmaatschap van FloorballNL kun je als staflid van een nationaal (opleidings-)team of scheidsrechter in het geval van een ongeval of klacht aanspraak maken op de aanvullende verzekering via NeFUB.

Wil je lid worden van FloorballNL of graag wat meer informatie? Vul dan dit formulier in of stuur een mail naar verenigingfloorballnl@gmail.com.