Jeugdcompetitie

Seizoen 2022-2023

Per seizoen 2017-2018 is de peildatum van de jeugdcompetities gewijzigd van 1 oktober naar 1 januari. Vanaf dit seizoen wordt gekeken naar geboortejaren van spelers. In het seizoen 2022-2023 gelden de volgende leeftijdscategorieën:

  • A/B-jeugd: 14-17 jaar, geboortejaren 2005, 2006, 2007, 2008
  • C-jeugd: 12-13 jaar, geboortejaren 2009, 2010
  • D-jeugd: 10-11 jaar, geboortejaren 2011, 2012
  • E- jeugd: 9 jaar en jonger, geboortejaar 2013 en later

 In de jeugdcompetitie is het Wedstrijdreglement Jeugd 2022 van toepassing. Let op: in het seizoen 2022-2023 zal de A/B-jeugd de Zwitserse variant spelen in de competitie. Er zullen wel twee landelijke grootveld speeldagen georganiseerd worden.

Teamgrootte

De NeFUB moedigt verenigingen aan om aan hun teams mee te geven dat het niet normaal is om te ‘dieselen’ op het veld en dat het wel normaal is om te spelen met minimaal 2 lijnen.

Daarmee zou een A/B-team, wanneer er grootveld gespeeld wordt, ideaal gezien 10 spelers + 1 keeper hebben, maar in onze ogen is een minimum van 7 spelers + 1 keeper gewenst. Bij de Zwitserse variant is een teamgrootte van 7 spelers + 1 keeper ideaal en zijn minimaal 5 spelers +1 keeper gewenst.
Voor de C- en D-jeugd is een teamgrootte van 7 spelers + 1 keeper ideaal en zijn minimaal 5 spelers + 1 keeper gewenst.
Bij de E-jeugd zijn 8 spelers in een team ideaal en minimaal 6 spelers gewenst.

De NeFUB begrijpt dat deze aantallen niet voor alle verenigingen realistisch zijn, maar deze worden sterk aangemoedigd.

Spelvarianten

  • A/B-jeugd speelt Zwitserse variant met keeper (3+1 tegen 3+1). Bij de twee landelijke speeldagen speelt de A/B-jeugd grootveld (5+1 tegen 5+1).
  • C-jeugd speelt Zwitserse variant met keeper (3+1 tegen 3+1).
  • D-jeugd speelt Zwitserse variant met keeper (3+1 tegen 3+1) met een middenmaat goals.
    Deze goals hebben een afmeting van 90×120 cm. Een reguliere grote goal mag afgezet worden met een houten plank van 25 cm in de bovenkant van de goal. Voorwaarde is dat deze houten plank veilig is. Deze moet stevig aan de goal bevestigd zijn en mag geen splinters of scherpe randen hebben.
  • E-jeugd speelt kleinveld zonder keeper (4 tegen 4)

Alle jeugd speelt mixed, dat wil zeggen jongens en meisjes samen.

Het programma en de uitslagen van de jeugdcompetities zijn te vinden in de menubalk aan de rechter kant.