Ledenberaad scheidsrechters

Op 30 januari 2021 zal om 20.00 uur een online ledenberaad georganiseerd worden met betrekking tot de arbitrage van floorball in Nederland. De NeFUB constateert namelijk een afname in het aantal (bonds)scheidsrechters en merkt dat het oppakken van een fluit, en vooral het blijven fluiten, weerstand bij spelers oproept. Over deze en andere zaken zal in het ledenberaad gebrainstormd worden, waarna afgesloten wordt met het doen van concrete voorstellen.

Graag nodigen wij floorballers, ouders, scheidsrechters, bestuurders en andere leden uit deel te nemen aan het ledenberaad. Voor meer informatie en voor aanmelding kan gemaild worden naar info@nefub.nl.

Oproep scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie wordt momenteel door slechts een persoon bezet. We willen iedereen met interesse voor floorball, en fluiten in het bijzonder, oproepen om zich aan te melden voor deze commissie. Op die manier kunnen we samen zorgen voor een verdere ontwikkeling van het scheidsrechterskorps en voor een plezierige spelervaring voor spelers en scheidsrechters, jong en oud. Aanmelden kan via info@nefub.nl. Wil je graag meer informatie ontvangen? Neem ook dan gerust contact met ons op.