Subsidieaanvraag vanaf heden mogelijk

In de ALV van 18 november 2021 zijn het meerjarenbeleidsplan, de meerjarenbeleidsbegroting en het investeringsplan voor de periode 2022-2027 goedgekeurd. Dankzij het investeringsplan kunnen verenigingen subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan de ontwikkeling van floorball in Nederland. Per seizoen is hiervoor een gelimiteerd bedrag beschikbaar.

De subsidie betreft een garantiesubsidie. Dat houdt in dat de NeFUB de garantie biedt dat je een vooraf vastgesteld bedrag aan subsidie krijgt om een tekort op je begroting op te vangen, mits dit verwachte tekort daadwerkelijk optreedt.

Ook voor projecten ten behoeve van de ontwikkeling van de Nederlandse topsport en internationale- en bondsscheidsrechters zijn investeringsplannen opgesteld.

Meer informatie over het investeringsplan, de voorwaarden voor de subsidie en de aanvraag vind je in het ‘Investeringsplan 2022-2027’ onderaan de pagina Downloads op deze website.