Scenario’s hervatting jeugdcompetitie

Ook voor de hervatting van de jeugdcompetitie zijn inmiddels verschillende scenario’s in kaart gebracht. Deze zijn uitgewerkt in dit document. Daarin zijn ook de speeldagen per scenario aangegeven.

De belangrijkste punten zijn als volgt:

 • De speeldagen uit het najaar worden niet meer ingehaald. Het doel is de vijf speeldagen die in het voorjaar gepland stonden, plaats te laten vinden.
 • Het is mogelijk dat het seizoen verlengd wordt tot en met 27 juni 2021.
 • Is competitie in week 13 (3 april) nog steeds niet mogelijk, dan wordt deze in zijn geheel afgelast. Indien het na die datum voor de jeugd wel mogelijk wordt om competitie te spelen, zal er nagegaan worden of er nog activiteiten als wedstrijden en toernooien georganiseerd worden.
 • Het NK Jeugd staat gepland op 17 april 2021 in Amsterdam. Naar alle waarschijnlijkheid wordt begin maart besloten of dit door kan gaan.

Bij de hervatting van de competitie kunnen we tegen verschillende zaken aanlopen. Denk aan een tekort aan spelers van een team, aan het spelen op een andere locatie dan je gewend bent, aan onvoldoende beschikbare zalen en aan nieuwe overheidsmaatregelen. Alhoewel we dit zo goed mogelijk proberen op te lossen, kan het gebeuren dat dingen niet gaan zoals we willen. Het is daarom fijn als iedereen hierin meedenkt. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Laat het ons gerust weten via info@nefub.nl.

Samen sterker!

Scenario’s hervatting seniorencompetitie

De afgelopen weken zijn we samen met de competitiecommissie nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor de hervatting van de seniorencompetitie. Op basis daarvan zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Deze tref je in dit document. De belangrijkste punten zijn als volgt:

 • Tot week 9 is het de bedoeling dat de volledige competitie uitgespeeld wordt.
 • Wanneer het in week 9 (zaterdag 6 maart) nog niet mogelijk is competitie te spelen, wordt er overgegaan tot een verkorte competitie. Er zullen dan nog 7 speeldagen plaatsvinden.
 • Is competitie in week 13 (zaterdag 3 april) nog steeds niet mogelijk, dan wordt deze in zijn geheel afgelast.

De speeldagen voor het Mixed Toernooi staan gepland op zondag 18 april, zondag 16 mei en zondag 13 juni 2021.

Bij de hervatting van de competitie kunnen we tegen verschillende zaken aanlopen. Denk aan een tekort aan spelers van een team, aan het spelen, tafelen en fluiten op een andere locatie dan je gewend bent, aan onvoldoende beschikbare zalen en aan nieuwe overheidsmaatregelen. Alhoewel we dit zo goed mogelijk proberen op te lossen, kan het gebeuren dat dingen niet gaan zoals we willen. Het is daarom fijn als iedereen hierin meedenkt. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Laat het ons gerust weten via info@nefub.nl.

Laten we hopen dat we snel het veld weer op mogen. Samen sterker!

Update over het vervolg van de competities

Tijdens de ALV van 10 december heeft het bestuur haar ideeën met betrekking tot de hervatting van de competities toegelicht. Dit kwam op het volgende neer:

 • Er is de wens de seniorencompetitie in zijn geheel uit te spelen, maar het is de vraag of dit binnen de maatregelen en de kalender gaat passen. Het bestuur en de competitiecommissie zijn momenteel in overleg over de mogelijkheden. Eén daarvan is het verlengen van het seizoen tot 1 juli 2021.
 • De geannuleerde wedstrijden van de jeugdcompetitie uit het najaar zullen niet meer ingehaald worden. We hopen de vijf wedstrijden die in de eerste helft van 2021 gepland staan, nog plaats te kunnen laten vinden.
 • Voor het NK Jeugd zijn op 17 april 2021 de Sporthallen Zuid in Amsterdam gereserveerd. Als de maatregelen het toelaten, zal dit voor alle leeftijdscategorieën op die dag en locatie plaatsvinden. Meer informatie volgt later.
 • De Mixed Toernooi commissie verwacht voor 1 juli 2021 drie dagen te kunnen organiseren. Dat betekent dat er dit seizoen slechts één toernooi gespeeld zal worden in plaats van twee. Teams die waren ingeschreven voor het najaar van 2020 blijven ingeschreven. Mocht een reeds ingeschreven team niet willen of kunnen deelnemen aan het Mixed Toernooi van het voorjaar, dan horen wij dit graag uiterlijk 10 januari 2021 via info@nefub.nl.

Het is dus mogelijk dat het seizoen verlengd wordt tot 1 juli 2021. Daarom zouden wij ouders, begeleiders, spelers en verenigingen willen vragen alvast hiermee rekening te houden.

Afsluitend willen wij iedereen hele fijne feestdagen en een gezond, floorballrijk 2021 wensen!

Ledenberaad scheidsrechters

Op 30 januari 2021 zal om 20.00 uur een online ledenberaad georganiseerd worden met betrekking tot de arbitrage van floorball in Nederland. De NeFUB constateert namelijk een afname in het aantal (bonds)scheidsrechters en merkt dat het oppakken van een fluit, en vooral het blijven fluiten, weerstand bij spelers oproept. Over deze en andere zaken zal in het ledenberaad gebrainstormd worden, waarna afgesloten wordt met het doen van concrete voorstellen.

Graag nodigen wij floorballers, ouders, scheidsrechters, bestuurders en andere leden uit deel te nemen aan het ledenberaad. Voor meer informatie en voor aanmelding kan gemaild worden naar info@nefub.nl.

Oproep scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie wordt momenteel door slechts een persoon bezet. We willen iedereen met interesse voor floorball, en fluiten in het bijzonder, oproepen om zich aan te melden voor deze commissie. Op die manier kunnen we samen zorgen voor een verdere ontwikkeling van het scheidsrechterskorps en voor een plezierige spelervaring voor spelers en scheidsrechters, jong en oud. Aanmelden kan via info@nefub.nl. Wil je graag meer informatie ontvangen? Neem ook dan gerust contact met ons op.

Geen wedstrijden meer in 2020, trainen wel mogelijk

Helaas is het door de coronamaatregelen dit jaar niet meer mogelijk om in competitieverband te floorballen. Om die reden zijn alle in 2020 nog te spelen wedstrijden tot nader order geannuleerd. We hopen in 2021 snel weer competitie te kunnen spelen.
Gelukkig wordt er vanuit de overheid wel ruimte geboden om een sport- en beweegaanbod te organiseren. Binnen de huidige maatregelen is het mogelijk om trainingen voor senioren- en jeugdleden te organiseren. De maatregelen tref je op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.
Mochten er vragen zijn, laat het ons dan gerust weten.

Aangescherpte maatregelen – gevolgen voor competities en toernooien

Helaas leiden de aangescherpte maatregelen van de overheid met betrekking tot het terugdringen van de verspreiding van Covid-19 ertoe dat er in elk geval tot en met november 2020 geen floorballcompetitie en (voor mensen vanaf 18 jaar) geen floorballtrainingen georganiseerd kunnen worden.
Zoals besproken in de ALV van 15 oktober 2020, zal het bestuur kijken naar de mogelijke compensaties voor verenigingen. Op dit moment ziet dit er als volgt uit:
 • Het bekertoernooi komt te vervallen. De inschrijfkosten van de teams zullen worden terugbetaald.
 • Het Mixed Toernooi schuift door. De Mixed Toernooi Organisatie en het NeFUB bestuur verwachten dat voor het einde van seizoen 2020-2021 in elk geval 1 toernooi van 3 speeldagen zal kunnen plaatsvinden.
 • Een eventuele compensatie voor de competitie (senioren en jeugd) wordt gedurende het seizoen beoordeeld.
Een precieze planning voor het vervolg van het seizoen zal volgen op het moment dat de maatregelen versoepeld worden en we weer mogen floorballen. Het bestuur wenst om vervallen speeldagen door de maatregelen in te halen in 2021 en zal dit in samenwerking met de competitie commissie organiseren, zodra het weer mogelijk is.

Voor nu: stay safe en hopelijk zien wij elkaar snel weer!

Trainerscursus wordt verplaatst

Door de aangescherpte maatregelen is besloten nog niet van start te gaan met de trainerscursus van de NeFUB. De eerste cursusdag, die op 24 oktober aanstaande gepland stond, gaat daarom helaas niet door.

De trainerscursus zal verplaatst worden naar een periode waarin we meer vrijheden hebben. Op het moment dat er een nieuwe startdatum bekend is, zullen verenigingen en de reeds aangemelde deelnemers hiervan op de hoogte gebracht worden.

Nieuwe Maatregelen – Floorball Competities gepauzeerd

Helaas weer een berichtje waarin we moeten aangeven dat competities even niet doorgaan.
De persconferentie van vandaag geeft de indicatie dat alleen individuele sporten en sporten in groepjes van maximaal 4 personen toegestaan is. Al onze wedstrijdvormen passen niet in dit formaat, daarom hebben we tot half november alle competitie- en toernooidagen geannuleerd. We houden alle updates goed in de gaten en proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren.
Wanneer de maatregelen weer versoepelen zullen we zoeken naar een passende oplossing om de gemiste speeldagen in te halen.

Pilot Trainersopleiding gaat van start

Met trots kondigen we aan: de eerste officiële NeFUB trainerscursus!

Dit is een mooie mogelijkheid voor alle (potentiële) trainers om meer te leren over het trainersvak. We starten op zaterdag 24 oktober tussen 13:00 en 17:00 uur. In de opvolgende 8 weken gaan de deelnemers bij eigen vereniging of trainingsgroep het geleerde in de praktijk brengen. We komen dan weer begin januari samen. In deze bijeenkomst kan iedereen ervaringen delen, maar zullen er natuurlijk ook nieuwe onderwerpen voorbijkomen.

De cursus is een combinatie van theorie en praktijk, dus deels in een theorielokaal en deels in de sporthal. Natuurlijk wordt tijdens alle trainingsmomenten rekening gehouden met de geldende corona maatregelen.

Wat vragen we van de deelnemers?

Als deelnemer aan de cursus verwachten we dat je het diploma “NeFUB clubtrainer” wil halen. Hiervoor zijn de volgende dingen nodig:

 • Een aanmelding sturen naar opleidingen@nefub.nl, met in de cc angelina@nefub.nl. Geef in de aanmelding in 5 zinnen aan wat je graag wilt leren tijdens de trainerscursus en wat je verwachtingen zijn.
 • Je houdt een klein portfolio bij met de dingen die we tijdens de opleiding doen. Dit kan zo makkelijk zijn als een word document waarin je materialen van de cursus opslaat, je trainingsvoorbereidingen opschrijft en reflecties bijhoudt van hoe het is gegaan.
 • Voor de start van de eerste cursus doe je de online cursus van het NOC*NSF ‘een beetje opvoeder’. Je krijgt hiervoor een link zodra je je hebt aangemeld.
 • Je bent aanwezig bij beide bijeenkomsten, dus op 24 oktober en begin januari, tenzij het echt niet kan (bijvoorbeeld door ziekte).
 • Tussen de twee bijeenkomsten ga je actief aan de slag met training geven bij je vereniging, en vraag je minimaal 1x een ervaren trainer binnen de vereniging om feedback.

Wat vragen we van de verenigingen?

Als vereniging is dit een mooie mogelijkheid om extra trainers op te leiden. We willen jullie dus vragen om:

 • Actief te werven onder jullie leden. Ouders, studenten, of oudere jeugd (vanaf 15 jaar) zijn allemaal van harte welkom!
 • Stageplekken te creëren op de training. Mensen die meedoen aan de cursus moeten actief aan de slag met het vak, dus zorg ervoor dat die mogelijkheid bestaat!
 • Feedback te geven aan de cursisten. Zorg ervoor dat de cursisten de mogelijkheid hebben om feedback te krijgen van een ervaren trainer in de 8 weken tussen 24 oktober en begin januari.

Praktische informatie

Zie hieronder de praktische informatie op een rij:

 • Waar: Sporthallen Zuid, Amsterdam
 • Wanneer: 24 oktober 2020, 13:00 – 17:00 uur
 • Prijs: Gratis voor deelnemers en verenigingen aan deze pilot cursus, bekostigd door de NeFUB.
 • Aanmelden: via e-mail naar opleidingen@nefub.nl, met in de cc angelina@nefub.nl.
 • Aanmeld deadline: 17 oktober 2020
 • Maximaal aantal deelnemers: 16 (first come, first serve)

Mixed Speeldag Uitgesteld

Zojuist heeft de Mixed commissie besloten de toernooidag van zondag 4 oktober uit te stellen. De communicatie is misschien wat kort dag, maar de organisatiecommissie is van mening dat de speeldag niet past in de huidige maatregelen.

RIVM en NeFUB richtlijnen laten het toe om wedstrijddagen te organiseren. Als mixed-commissie hebben we na overleg met het NeFUB bestuur toch anders besloten. Wij willen niet alleen handelen naar de richtlijnen, maar ook naar de geest van de richtlijnen.

Sporten mag en is goed, maar gezien de hoeveelheid mensen van verschillende locaties tegelijk aanwezig en de voornamelijk recreatieve aard lijkt het uitstellen van de speeldag beter. Ondanks dat de commissie reeds de opzet van het toernooi had aangepast, er blijven gelijktijdig 40 á 50 personen aanwezig. Dit lijkt ons geen ideale situatie.

Aan het uitstellen van de mixed-dag zitten voor de deelnemende teams geen bijkomende effecten. Zodrahet organiseren van de toernooidagen weer beter in de maatregelen past, zal de dag alsnog worden gerealiseerd.