Ledenberaad scheidsrechters

Op 30 januari 2021 zal om 20.00 uur een online ledenberaad georganiseerd worden met betrekking tot de arbitrage van floorball in Nederland. De NeFUB constateert namelijk een afname in het aantal (bonds)scheidsrechters en merkt dat het oppakken van een fluit, en vooral het blijven fluiten, weerstand bij spelers oproept. Over deze en andere zaken zal in het ledenberaad gebrainstormd worden, waarna afgesloten wordt met het doen van concrete voorstellen.

Graag nodigen wij floorballers, ouders, scheidsrechters, bestuurders en andere leden uit deel te nemen aan het ledenberaad. Voor meer informatie en voor aanmelding kan gemaild worden naar info@nefub.nl.

Oproep scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie wordt momenteel door slechts een persoon bezet. We willen iedereen met interesse voor floorball, en fluiten in het bijzonder, oproepen om zich aan te melden voor deze commissie. Op die manier kunnen we samen zorgen voor een verdere ontwikkeling van het scheidsrechterskorps en voor een plezierige spelervaring voor spelers en scheidsrechters, jong en oud. Aanmelden kan via info@nefub.nl. Wil je graag meer informatie ontvangen? Neem ook dan gerust contact met ons op.

Geen wedstrijden meer in 2020, trainen wel mogelijk

Helaas is het door de coronamaatregelen dit jaar niet meer mogelijk om in competitieverband te floorballen. Om die reden zijn alle in 2020 nog te spelen wedstrijden tot nader order geannuleerd. We hopen in 2021 snel weer competitie te kunnen spelen.
Gelukkig wordt er vanuit de overheid wel ruimte geboden om een sport- en beweegaanbod te organiseren. Binnen de huidige maatregelen is het mogelijk om trainingen voor senioren- en jeugdleden te organiseren. De maatregelen tref je op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.
Mochten er vragen zijn, laat het ons dan gerust weten.

Aangescherpte maatregelen – gevolgen voor competities en toernooien

Helaas leiden de aangescherpte maatregelen van de overheid met betrekking tot het terugdringen van de verspreiding van Covid-19 ertoe dat er in elk geval tot en met november 2020 geen floorballcompetitie en (voor mensen vanaf 18 jaar) geen floorballtrainingen georganiseerd kunnen worden.
Zoals besproken in de ALV van 15 oktober 2020, zal het bestuur kijken naar de mogelijke compensaties voor verenigingen. Op dit moment ziet dit er als volgt uit:
 • Het bekertoernooi komt te vervallen. De inschrijfkosten van de teams zullen worden terugbetaald.
 • Het Mixed Toernooi schuift door. De Mixed Toernooi Organisatie en het NeFUB bestuur verwachten dat voor het einde van seizoen 2020-2021 in elk geval 1 toernooi van 3 speeldagen zal kunnen plaatsvinden.
 • Een eventuele compensatie voor de competitie (senioren en jeugd) wordt gedurende het seizoen beoordeeld.
Een precieze planning voor het vervolg van het seizoen zal volgen op het moment dat de maatregelen versoepeld worden en we weer mogen floorballen. Het bestuur wenst om vervallen speeldagen door de maatregelen in te halen in 2021 en zal dit in samenwerking met de competitie commissie organiseren, zodra het weer mogelijk is.

Voor nu: stay safe en hopelijk zien wij elkaar snel weer!

Trainerscursus wordt verplaatst

Door de aangescherpte maatregelen is besloten nog niet van start te gaan met de trainerscursus van de NeFUB. De eerste cursusdag, die op 24 oktober aanstaande gepland stond, gaat daarom helaas niet door.

De trainerscursus zal verplaatst worden naar een periode waarin we meer vrijheden hebben. Op het moment dat er een nieuwe startdatum bekend is, zullen verenigingen en de reeds aangemelde deelnemers hiervan op de hoogte gebracht worden.

Nieuwe Maatregelen – Floorball Competities gepauzeerd

Helaas weer een berichtje waarin we moeten aangeven dat competities even niet doorgaan.
De persconferentie van vandaag geeft de indicatie dat alleen individuele sporten en sporten in groepjes van maximaal 4 personen toegestaan is. Al onze wedstrijdvormen passen niet in dit formaat, daarom hebben we tot half november alle competitie- en toernooidagen geannuleerd. We houden alle updates goed in de gaten en proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren.
Wanneer de maatregelen weer versoepelen zullen we zoeken naar een passende oplossing om de gemiste speeldagen in te halen.

Pilot Trainersopleiding gaat van start

Met trots kondigen we aan: de eerste officiële NeFUB trainerscursus!

Dit is een mooie mogelijkheid voor alle (potentiële) trainers om meer te leren over het trainersvak. We starten op zaterdag 24 oktober tussen 13:00 en 17:00 uur. In de opvolgende 8 weken gaan de deelnemers bij eigen vereniging of trainingsgroep het geleerde in de praktijk brengen. We komen dan weer begin januari samen. In deze bijeenkomst kan iedereen ervaringen delen, maar zullen er natuurlijk ook nieuwe onderwerpen voorbijkomen.

De cursus is een combinatie van theorie en praktijk, dus deels in een theorielokaal en deels in de sporthal. Natuurlijk wordt tijdens alle trainingsmomenten rekening gehouden met de geldende corona maatregelen.

Wat vragen we van de deelnemers?

Als deelnemer aan de cursus verwachten we dat je het diploma “NeFUB clubtrainer” wil halen. Hiervoor zijn de volgende dingen nodig:

 • Een aanmelding sturen naar opleidingen@nefub.nl, met in de cc angelina@nefub.nl. Geef in de aanmelding in 5 zinnen aan wat je graag wilt leren tijdens de trainerscursus en wat je verwachtingen zijn.
 • Je houdt een klein portfolio bij met de dingen die we tijdens de opleiding doen. Dit kan zo makkelijk zijn als een word document waarin je materialen van de cursus opslaat, je trainingsvoorbereidingen opschrijft en reflecties bijhoudt van hoe het is gegaan.
 • Voor de start van de eerste cursus doe je de online cursus van het NOC*NSF ‘een beetje opvoeder’. Je krijgt hiervoor een link zodra je je hebt aangemeld.
 • Je bent aanwezig bij beide bijeenkomsten, dus op 24 oktober en begin januari, tenzij het echt niet kan (bijvoorbeeld door ziekte).
 • Tussen de twee bijeenkomsten ga je actief aan de slag met training geven bij je vereniging, en vraag je minimaal 1x een ervaren trainer binnen de vereniging om feedback.

Wat vragen we van de verenigingen?

Als vereniging is dit een mooie mogelijkheid om extra trainers op te leiden. We willen jullie dus vragen om:

 • Actief te werven onder jullie leden. Ouders, studenten, of oudere jeugd (vanaf 15 jaar) zijn allemaal van harte welkom!
 • Stageplekken te creëren op de training. Mensen die meedoen aan de cursus moeten actief aan de slag met het vak, dus zorg ervoor dat die mogelijkheid bestaat!
 • Feedback te geven aan de cursisten. Zorg ervoor dat de cursisten de mogelijkheid hebben om feedback te krijgen van een ervaren trainer in de 8 weken tussen 24 oktober en begin januari.

Praktische informatie

Zie hieronder de praktische informatie op een rij:

 • Waar: Sporthallen Zuid, Amsterdam
 • Wanneer: 24 oktober 2020, 13:00 – 17:00 uur
 • Prijs: Gratis voor deelnemers en verenigingen aan deze pilot cursus, bekostigd door de NeFUB.
 • Aanmelden: via e-mail naar opleidingen@nefub.nl, met in de cc angelina@nefub.nl.
 • Aanmeld deadline: 17 oktober 2020
 • Maximaal aantal deelnemers: 16 (first come, first serve)

Mixed Speeldag Uitgesteld

Zojuist heeft de Mixed commissie besloten de toernooidag van zondag 4 oktober uit te stellen. De communicatie is misschien wat kort dag, maar de organisatiecommissie is van mening dat de speeldag niet past in de huidige maatregelen.

RIVM en NeFUB richtlijnen laten het toe om wedstrijddagen te organiseren. Als mixed-commissie hebben we na overleg met het NeFUB bestuur toch anders besloten. Wij willen niet alleen handelen naar de richtlijnen, maar ook naar de geest van de richtlijnen.

Sporten mag en is goed, maar gezien de hoeveelheid mensen van verschillende locaties tegelijk aanwezig en de voornamelijk recreatieve aard lijkt het uitstellen van de speeldag beter. Ondanks dat de commissie reeds de opzet van het toernooi had aangepast, er blijven gelijktijdig 40 á 50 personen aanwezig. Dit lijkt ons geen ideale situatie.

Aan het uitstellen van de mixed-dag zitten voor de deelnemende teams geen bijkomende effecten. Zodrahet organiseren van de toernooidagen weer beter in de maatregelen past, zal de dag alsnog worden gerealiseerd.

Protocol Floorballwedstrijden en Corona

Het nieuwe floorball seizoen is eindelijk begonnen! De eerste speeldagen waren spannend, zou alles wel lukken? Maar over het algemeen hebben we positieve feedback ontvangen over de eerste speeldagen. 
Maandagavond 28 september heeft er een nieuwe persconferentie plaatsgevonden. Hierin zijn diverse maatregelen weer aangescherpt, maar onze sportactiviteiten lijken hier geen aanvullende impact door te hebben. Als iedereen zich aan het protocol houdt en bewust bezig blijft, kunnen we gewoon blijven spelen!
Het spreekt voor zich dat bij het spelen van alle competitiewedstrijden de corona maatregelen in acht genomen worden. In de afgelopen maanden hebben we regelmatig verwezen naar het Protocol Verantwoord Sporten dat is opgesteld door NOC*NSF. Ook nu blijven we dit protocol volgen, via de link kun je altijd de meest actuele versie downloaden.
Hiernaast is door de NeFUB het Protocol Floorballwedstrijden en Corona opgesteld. Dit is een floorballspecifieke aanvulling op het Protocol Verantwoord Sporten. Deze is via de link in dit bericht te lezen en altijd terug te vinden op de downloadpagina op deze website.

Als een wedstrijd afgezegd moet worden, door quarantaine of andere corona-gerelateerde oorzaak dient dit 2 dagen voor de wedstrijd aan info@nefub.nl te worden gemeld. De afzegging dient gemotiveerd te zijn met (anonieme) gegevens van afzeggen, als de corona maatregelen leiden tot het niet hebben van voldoende spelers in het team kan de wedstrijd onderling verplaatst worden (zie paragraaf 7.11.1).

We rekenen erop dat teams zo veel als mogelijk de wedstrijden spelen, ook wanneer dit betekend dat de wedstrijd met 5 veldspelers en 1 keeper gespeeld wordt. Daarnaast verwachten we dat alle verenigingen, teams, spelers, coaches, trainers, ouders, scheidsrechters en andere betrokken te allen tijde eerlijk en verstandig handelen en de opgestelde protocollen naleven. Iedereen dient zijn of haar verantwoordelijk te kennen en te nemen om floorball voor alle betrokkenen zo plezierig en veilig mogelijk te maken.

Iedereen blijft thuis bij klachten of gaat direct naar huis gaan wanneer er klachten ontstaan. Onder klachten verstaan we onder andere neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. De toegang tot de sportaccommodatie kan geweigerd worden of personen kunnen naar huis gestuurd worden bij vermoeden van klachten.

Organisatie wedstrijddagen
Velen van jullie zijn alweer aan het trainen en inmiddels gewend sporten met inachtneming van de maatregelen. Voor de organisatie van wedstrijddagen adviseren we verenigingen om met het Protocol Verantwoord Sporten en het Protocol Floorballwedstrijden en Corona als handleiding in gesprek te gaan met sporthalbeheerders/gemeenten om er samen voor te zorgen dat wedstrijden zo veilig mogelijk georganiseerd kunnen worden. Focus hierbij met name op gescheiden looproutes, hygiënemaatregelen (mogelijkheden tot handen wassen, regelmatige schoonmaak ruimtes) en bezoekers. Zorg dat deze bij de ingang en waar mogelijk op de website van de vereniging duidelijk gecommuniceerd worden. Spreek ook af wie deze richtlijnen gedurende de wedstrijddag controleert en indien nodig ingrijpt, de beheerder of de vereniging. In de Handreiking Publiek bij Sportwedstrijden staan tips en richtlijnen voor het in goede banen leiden van de verschillende stromen van o.a. sporters, begeleiders en toeschouwers.

Informatieposters
NOC*NSF heeft templates voor informatieposters voor verenigingen om instructies te geven. Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer. De voorlichtingsposters en informatieborden zijn hier te vinden.

Landelijke beperkingen
Op dit moment zijn er geen reisbeperkingen binnen Nederland. Zolang er geen beperkingen worden ingesteld, gaat de NeFUB ervan uit dat alle geplande wedstrijden gespeeld worden en zullen afzeggingen of aanvragen tot verplaatsing behandeld worden zoals beschreven in het Wedstrijdreglement en Sanctieoverzicht.

Uiteraard houdt de NeFUB de berichten goed in de gaten en wanneer er maatregelen worden ingesteld die wedstrijden voorkomen, dan zullen we samen kijken naar de beste oplossing.

Is je vraag niet beantwoord? Check dan het overzicht met Veelgestelde vragen van NOC*NSF. Kom je er nog niet uit? Dan mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@nefub.nl.

Wijziging opzet tweede divisie herencompetitie

Ongetwijfeld hebben jullie ook de geluiden gehoord dat er dit jaar minder teams zullen deelnemen aan de herencompetitie dan afgelopen jaren. We vinden dit erg jammer, maar begrijpen ook de strubbelingen waar verenigingen mee worstelen. Het bestuur, bondsbureau en de competitiecommissie van de NeFUB hebben overlegd over het verloop van de herencompetitie in seizoen 2020-2021 en zijn tot het volgende besluit gekomen. 

Eredivisie en eerste divisie
De eredivisie en eerste divisie zullen elk bestaan uit 8 teams en verlopen zoals in de afgelopen jaren gebruikelijk was. In 14 wedstrijddagen spelen alle teams 2x tegen elkaar en wordt een hele competitie afgewerkt.

Hierna:
> Een finaledag waarop de nummers 1 en 2 van de eredivisie spelen om het landskampioenschap.
> De nummer 7 van de eredivisie speelt tegen de nummer 2 van de eerste divisie om promotie/degradatie.
> De nummer 7 van de eerste divisie speelt tegen de nummer 2 van de tweede divisie om promotie/degradatie.
> De nummer 1 van de eerste divisie promoveert automatisch.
> De nummers 8 van de eredivisie en eerste divisie degraderen automatisch. 

Tweede divisie
De tweede divisie zal bestaan uit 5 teams. In 15 wedstrijddagen spelen alle teams 3x tegen elkaar. Dat betekent dat elk team eens in de 5 wedstrijddagen een vrije dag heeft. In de wedstrijdkalender staan 14 wedstrijddagen in de seniorencompetitie. Voor de tweede divisie wordt daar een 15e dag aan toegevoegd, namelijk 13 maart 2021. Op die dag vinden ook de halve finales van het bekertoernooi plaats. Als teams uit de tweede divisie deze halve finales spelen zal in overleg met de betrokken teams een ander moment voor de competitiewedstrijden gevonden worden.
Hierna:
> De nummer 7 van de eerste divisie speelt tegen de nummer 2 van de tweede divisie om promotie/degradatie.

> De nummer 1 van de tweede divisie promoveert automatisch.

Teams die in seizoen 2020-2021 in een andere divisie spelen dan in het afgelopen seizoen hebben daar inmiddels bericht van gehad. Alle overige teams spelen komend seizoen in dezelfde divisie als waarin zij afgelopen seizoen speelden.

We kunnen weer!

We kunnen weer! Ongetwijfeld hebben jullie ook de persconferentie die Mark Rutte en Hugo de Jonge woensdagavond 24 juni gaven ook gevolgd. Zij maakten bekend dat per 1 juli a.s. alle sportaccommodaties weer open mogen. Net als jeugdsporters hoeven dan ook senioren tijdens het sporten niet meer onderling 1,5 meter afstand te houden. Uiteraard dient voor en na het sporten wél 1,5 meter afstand gehouden te worden en moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM in acht genomen worden. Ook mogen wedstrijden en competities vanaf 1 juli weer georganiseerd worden.

Het Protocol verantwoord sporten wordt op dit moment aangepast en staat vanaf 26 juni op de website van NOC*NSF. Neem altijd contact op met de gemeente en/of sporthalbeheer voor de exacte mogelijkheden in jullie hal.

Concreet betekent dit voor de NeFUB dat wij verder gaan met organiseren van de competitie 2020-2021 zoals we dat normaal gesproken zouden doen. Eventuele maatregelen met betrekking tot bijvoorbeeld toeschouwers en hygiëne zullen we uiteraard voorafgaand aan de start van de competitie bekend maken.

We zijn ons ervan bewust dat voor veel verenigingen de zomerstop al bijna van start gaat. We hopen dat iedereen dit seizoen alsnog op een positieve en sportieve manier kan afsluiten en zien iedereen heel graag na de zomer terug op de floorballvelden!