Protocol Floorballwedstrijden en Corona

Het nieuwe floorball seizoen is eindelijk begonnen! De eerste speeldagen waren spannend, zou alles wel lukken? Maar over het algemeen hebben we positieve feedback ontvangen over de eerste speeldagen. 
Maandagavond 28 september heeft er een nieuwe persconferentie plaatsgevonden. Hierin zijn diverse maatregelen weer aangescherpt, maar onze sportactiviteiten lijken hier geen aanvullende impact door te hebben. Als iedereen zich aan het protocol houdt en bewust bezig blijft, kunnen we gewoon blijven spelen!
Het spreekt voor zich dat bij het spelen van alle competitiewedstrijden de corona maatregelen in acht genomen worden. In de afgelopen maanden hebben we regelmatig verwezen naar het Protocol Verantwoord Sporten dat is opgesteld door NOC*NSF. Ook nu blijven we dit protocol volgen, via de link kun je altijd de meest actuele versie downloaden.
Hiernaast is door de NeFUB het Protocol Floorballwedstrijden en Corona opgesteld. Dit is een floorballspecifieke aanvulling op het Protocol Verantwoord Sporten. Deze is via de link in dit bericht te lezen en altijd terug te vinden op de downloadpagina op deze website.

Als een wedstrijd afgezegd moet worden, door quarantaine of andere corona-gerelateerde oorzaak dient dit 2 dagen voor de wedstrijd aan info@nefub.nl te worden gemeld. De afzegging dient gemotiveerd te zijn met (anonieme) gegevens van afzeggen, als de corona maatregelen leiden tot het niet hebben van voldoende spelers in het team kan de wedstrijd onderling verplaatst worden (zie paragraaf 7.11.1).

We rekenen erop dat teams zo veel als mogelijk de wedstrijden spelen, ook wanneer dit betekend dat de wedstrijd met 5 veldspelers en 1 keeper gespeeld wordt. Daarnaast verwachten we dat alle verenigingen, teams, spelers, coaches, trainers, ouders, scheidsrechters en andere betrokken te allen tijde eerlijk en verstandig handelen en de opgestelde protocollen naleven. Iedereen dient zijn of haar verantwoordelijk te kennen en te nemen om floorball voor alle betrokkenen zo plezierig en veilig mogelijk te maken.

Iedereen blijft thuis bij klachten of gaat direct naar huis gaan wanneer er klachten ontstaan. Onder klachten verstaan we onder andere neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. De toegang tot de sportaccommodatie kan geweigerd worden of personen kunnen naar huis gestuurd worden bij vermoeden van klachten.

Organisatie wedstrijddagen
Velen van jullie zijn alweer aan het trainen en inmiddels gewend sporten met inachtneming van de maatregelen. Voor de organisatie van wedstrijddagen adviseren we verenigingen om met het Protocol Verantwoord Sporten en het Protocol Floorballwedstrijden en Corona als handleiding in gesprek te gaan met sporthalbeheerders/gemeenten om er samen voor te zorgen dat wedstrijden zo veilig mogelijk georganiseerd kunnen worden. Focus hierbij met name op gescheiden looproutes, hygiënemaatregelen (mogelijkheden tot handen wassen, regelmatige schoonmaak ruimtes) en bezoekers. Zorg dat deze bij de ingang en waar mogelijk op de website van de vereniging duidelijk gecommuniceerd worden. Spreek ook af wie deze richtlijnen gedurende de wedstrijddag controleert en indien nodig ingrijpt, de beheerder of de vereniging. In de Handreiking Publiek bij Sportwedstrijden staan tips en richtlijnen voor het in goede banen leiden van de verschillende stromen van o.a. sporters, begeleiders en toeschouwers.

Informatieposters
NOC*NSF heeft templates voor informatieposters voor verenigingen om instructies te geven. Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer. De voorlichtingsposters en informatieborden zijn hier te vinden.

Landelijke beperkingen
Op dit moment zijn er geen reisbeperkingen binnen Nederland. Zolang er geen beperkingen worden ingesteld, gaat de NeFUB ervan uit dat alle geplande wedstrijden gespeeld worden en zullen afzeggingen of aanvragen tot verplaatsing behandeld worden zoals beschreven in het Wedstrijdreglement en Sanctieoverzicht.

Uiteraard houdt de NeFUB de berichten goed in de gaten en wanneer er maatregelen worden ingesteld die wedstrijden voorkomen, dan zullen we samen kijken naar de beste oplossing.

Is je vraag niet beantwoord? Check dan het overzicht met Veelgestelde vragen van NOC*NSF. Kom je er nog niet uit? Dan mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@nefub.nl.

Wijziging opzet tweede divisie herencompetitie

Ongetwijfeld hebben jullie ook de geluiden gehoord dat er dit jaar minder teams zullen deelnemen aan de herencompetitie dan afgelopen jaren. We vinden dit erg jammer, maar begrijpen ook de strubbelingen waar verenigingen mee worstelen. Het bestuur, bondsbureau en de competitiecommissie van de NeFUB hebben overlegd over het verloop van de herencompetitie in seizoen 2020-2021 en zijn tot het volgende besluit gekomen. 

Eredivisie en eerste divisie
De eredivisie en eerste divisie zullen elk bestaan uit 8 teams en verlopen zoals in de afgelopen jaren gebruikelijk was. In 14 wedstrijddagen spelen alle teams 2x tegen elkaar en wordt een hele competitie afgewerkt.

Hierna:
> Een finaledag waarop de nummers 1 en 2 van de eredivisie spelen om het landskampioenschap.
> De nummer 7 van de eredivisie speelt tegen de nummer 2 van de eerste divisie om promotie/degradatie.
> De nummer 7 van de eerste divisie speelt tegen de nummer 2 van de tweede divisie om promotie/degradatie.
> De nummer 1 van de eerste divisie promoveert automatisch.
> De nummers 8 van de eredivisie en eerste divisie degraderen automatisch. 

Tweede divisie
De tweede divisie zal bestaan uit 5 teams. In 15 wedstrijddagen spelen alle teams 3x tegen elkaar. Dat betekent dat elk team eens in de 5 wedstrijddagen een vrije dag heeft. In de wedstrijdkalender staan 14 wedstrijddagen in de seniorencompetitie. Voor de tweede divisie wordt daar een 15e dag aan toegevoegd, namelijk 13 maart 2021. Op die dag vinden ook de halve finales van het bekertoernooi plaats. Als teams uit de tweede divisie deze halve finales spelen zal in overleg met de betrokken teams een ander moment voor de competitiewedstrijden gevonden worden.
Hierna:
> De nummer 7 van de eerste divisie speelt tegen de nummer 2 van de tweede divisie om promotie/degradatie.

> De nummer 1 van de tweede divisie promoveert automatisch.

Teams die in seizoen 2020-2021 in een andere divisie spelen dan in het afgelopen seizoen hebben daar inmiddels bericht van gehad. Alle overige teams spelen komend seizoen in dezelfde divisie als waarin zij afgelopen seizoen speelden.

We kunnen weer!

We kunnen weer! Ongetwijfeld hebben jullie ook de persconferentie die Mark Rutte en Hugo de Jonge woensdagavond 24 juni gaven ook gevolgd. Zij maakten bekend dat per 1 juli a.s. alle sportaccommodaties weer open mogen. Net als jeugdsporters hoeven dan ook senioren tijdens het sporten niet meer onderling 1,5 meter afstand te houden. Uiteraard dient voor en na het sporten wél 1,5 meter afstand gehouden te worden en moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM in acht genomen worden. Ook mogen wedstrijden en competities vanaf 1 juli weer georganiseerd worden.

Het Protocol verantwoord sporten wordt op dit moment aangepast en staat vanaf 26 juni op de website van NOC*NSF. Neem altijd contact op met de gemeente en/of sporthalbeheer voor de exacte mogelijkheden in jullie hal.

Concreet betekent dit voor de NeFUB dat wij verder gaan met organiseren van de competitie 2020-2021 zoals we dat normaal gesproken zouden doen. Eventuele maatregelen met betrekking tot bijvoorbeeld toeschouwers en hygiëne zullen we uiteraard voorafgaand aan de start van de competitie bekend maken.

We zijn ons ervan bewust dat voor veel verenigingen de zomerstop al bijna van start gaat. We hopen dat iedereen dit seizoen alsnog op een positieve en sportieve manier kan afsluiten en zien iedereen heel graag na de zomer terug op de floorballvelden!

Floorball in coronatijden

Door de versoepeling van de maatregelen is het weer mogelijk om buiten te sporten. Sinds 29 april mogen kinderen tot en met 18 jaar buiten sporten en inmiddels geldt dat ook voor iedereen ouder dan 18 jaar!

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij met inachtneming van de hygiënemaatregelen in de buitenlucht mogen sporten. Voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde, met daarbij de ‘beperking’ dat zij te allen tijde 1,5 meter afstand moeten houden. De regels voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar gelden sinds maandag 11 mei ook voor iedereen ouder dan 18 jaar. Ook volwassenen mogen vanaf dan dus met inachtneming van 1,5 meter afstand buiten sporten.
Voor iedereen geldt: trainingen zijn toegestaan, wedstrijden, competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers en kantines blijven gesloten.
Uiteraard geldt nog steeds dat of en waar het mogelijk is om buiten te sporten per gemeente verschilt. Neem voor een dergelijk initiatief dan ook altijd contact op met de gemeente en vraag na wat de mogelijkheden en regels waar de vereniging zich aan moet houden zijn.

NOC*NSF heeft met verschillende partners een ‘Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd’ opgesteld. Hierin staat voor elke doelgroep (bestuur, sporters, ouders, trainers, etc.) beschreven wat de adviezen zijn. Het sportprotocol is te vinden op de website van NOC*NSF. Ze hebben ook een checklist voor het opstarten van een vereniging opgesteld en houden hun pagina met veelgestelde vragen up to date.
Let op: de website van NOC*NSF wordt regelmatig geüpdatet  Je kan het protocol en de checklist downloaden of printen, maar check regelmatig de website van NOC*NSF voor updates.


Thuis aan de slag
Trainer Mario Blom van de Floorball Agents is een Youtube-kanaal gestart. Op dit kanaal vind je allerlei video’s met floorballoefeningen die je thuis kan doen en verschillende uitdagingen. Je vindt het kanaal hier.


Verenigingen aan de slag

Het is ontzettend fijn om te zien dat er op een aantal plaatsen alweer gefloorballd wordt. Zo is in Leek SC Rodenburg gestart met buiten floorballen en zijn ook de jeugdspelers van UFC Utrecht weer begonnen. In Veenendaal zijn via de Facebook-pagina van FC Quicksticks filmpjes gedeeld met leden waarin verschillende oefeningen werden voorgedaan die kinderen thuis konden nadoen. Ook zijn er op die manier verschillende challenges gedeeld. Ook in Nijmegen wordt door leden van de Floorball Flames alweer volop en op afstand buiten getraind.

 

NeFUB stopt alle floorballcompetities

Ook de NeFUB heeft kennis genomen van de extra maatregelen die gisteren, maandagavond 23 maart, in de persconferentie door de overheid zijn  aangekondigd. Naar aanleiding hiervan is besloten om de alle floorballcompetities in seizoen 2019-2020 definitief te stoppen.

Zowel de senioren- en jeugdcompetities als het Mixed Toernooi en bekertoernooi zullen geen kampioenen kennen en ook het NK Jeugd 2020 gaat niet door. In de divisies in de seniorencompetitie zullen in het nieuwe seizoen geen wijzigingen plaatsvinden. Er zijn geen promoties of degradaties, alle teams komen uit in dezelfde divisie als in seizoen 2019-2020. Mocht de EuroFloorball Challenge dit jaar doorgaan, dan zullen de kampioenen van seizoen 2018-2019 worden afgevaardigd.

Nationale teams
Eén van de extra maatregelen houdt in dat het verbod op bijeenkomsten geldt tot 1 juni én dat deze ook geldt voor groepen kleiner dan 100 personen. Daarom worden ook alle trainingen van nationale teams tot 1 juni afgelast.

Voor meer informatie over de maatregelen verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid  meer informatie over gezondheid is te lezen op de website van het RIVM en voor sportgerelateerde vragen kunnen jullie terecht bij NOC*NSF  Voor floorballspecifieke vragen kan uiteraard contact opgenomen worden met info@nefub.nl.

De NeFUB gaat zich verder voorbereiden op seizoen 2020-2021 en we hopen dat de situatie dan toestaat dat we jullie allemaal in september weer in goede gezondheid op de floorballvelden mogen verwelkomen.

UPDATE 15 MAART – Alle floorballwedstrijden en -activiteiten t/m 6 april afgelast

UPDATE 15 MAART
In navolging van de uitbreiding van overheidsmaatregelen die op zondag 15 maart zijn aangekondigd, gelast ook de NeFUB alle floorballwedstrijden en -activiteiten af tot en met 6 april 2020.

Waar eerder door ons ‘slechts’ het advies gegeven werd om clubgerelateerde activiteiten, zoals trainingen, af te gelasten, is dat nu onderdeel van de maatregelen. Sluit de deuren van de sportvereniging tot en met 6 april en gelast alle activiteiten in deze periode af.

Wanneer er zekerheid is over wanneer er weer gespeeld en getraind kan worden, zal de NeFUB zich beraden over een eventueel vervolg van de verschillende competities. Uitsluitsel hierover zal naar alle waarschijnlijkheid niet vóór 6 april komen. Uiteraard wordt hierover via e-mail aan verenigingen en via deze website gecommuniceerd.Bericht 12 maart
Gisteren meldden wij jullie nog dat komend weekend alle floorballwedstrijden buiten Noord-Brabant doorgang zouden vinden. De situatie verandert inmiddels echter elke dag en ook de NeFUB heeft vanmiddag de persconferentie van de overheid gevolgd. De aangekondigde maatregelen hebben ertoe geleid dat de NeFUB de volgende maatregel neemt:

Alle floorballwedstrijden en -activiteiten die gepland zijn tot en met 31 maart 2020 worden geannuleerd. 
 

Deze maatregel geldt voor alle teams en alle competities, ook wanneer op een bepaald moment op een bepaalde locatie minder dan 100 personen aanwezig zouden zijn. De NeFUB adviseert verenigingen dezelfde maatregel te nemen met betrekking tot clubgerelateerde activiteiten zoals trainingen. We benadrukken echter dat die beslissing aan de vereniging is en adviseren in elk geval de adviezen van de (lokale) overheid op te volgen.

Wanneer de maatregelen aflopen gaat de NeFUB bekijken of floorballwedstrijden na deze datum volgens planning doorgang kunnen vinden en of (en in hoeverre) de competities vervolgd worden. We hopen op jullie begrip voor het feit dat we daar op dit moment nog geen beslissing over kunnen nemen.

Helaas is niet duidelijk of de maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt na 31 maart ook nog nodig zijn. De adviezen en maatregelen van het RIVM zijn gericht op het inperken dan wel vertragen van de uitbraak van het coronavirus. De NeFUB ondersteunt dat, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Wanneer nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn volgt de NeFUB de adviezen van het RIVM en NOC*NSF en zullen verenigingen daar via de website en per mail van op de hoogte worden gebracht.

Voor vragen over het coronavirus en je eigen gezondheid raden we aan de Vragen & Antwoorden-pagina van het RIVM te lezen of contact op te nemen met het landelijk informatienummer. Voor floorballspecifieke vragen die hierboven niet zijn beantwoord kan contact opgenomen worden met info@nefub.nl.

Invloed coronavirus op floorballcompetities

Update 12 maart – 16:00 uur
De NeFUB heeft kennis genomen van de zojuist gegeven persconferentie en beraad zich op dit moment op maatregelen. We komen zo spoedig mogelijk met een update.


Op woensdagochtend 11 maart bracht NOC*NSF het advies uit om alle sportwedstrijden in Noord-Brabant tot en met komend weekend af te gelasten. Dat advies is gesteld naar aanleiding van de oproep van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant om tot en met maandag 16 maart sociale terughoudendheid in acht te nemen. De maatregel moet eraan bijdragen dat verdere verspreiding van het coronavirus wordt tegengegaan.

De NeFUB geeft gehoor aan de oproep en volgt het advies op. Dat houdt specifiek het volgende in :

 • De wedstrijddag in de seniorencompetitie van 14 maart 2020 in Sporthal de Wetering in Loon op Zand gaat niet door.
 • De geplande wedstrijden in Loon op Zand worden verplaatst naar een andere locatie op deze zaterdag of naar een nader te bepalen moment. We volgen daarin de richtlijnen en adviezen van NOC*NSF en RIVM.
 • Alle overige seniorenwedstrijden in Utrecht, Den Haag en Groningen gaan wel Ook het Mixed Toernooi op 15 maart 2020 gaat door.

Naast bovengenoemde maatregelen blijven de eerder gegeven adviezen van het RIVM van kracht. Tevens volgen we het advies van het RIVM om geen handen meer te schudden.

Floorballwedstrijden: do’s and dont’s
De NeFUB verwacht van leden die inwoner zijn van Noord-Brabant dat zij in het weekend van 14-15 maart 2020 niet deelnemen aan floorballcompetities. Van andere leden in Nederland verwacht de NeFUB dat zij, wanneer zij koorts en (lichte) verkoudheidsklachten hebben en in aanraking zijn gekomen met iemand die besmet is met het coronavirus of in een risicogebied zijn geweest, niet deelnemen aan of bezoeker zijn van wedstrijden of andere floorballgerelateerde bijeenkomsten.

Sinds maandag 9 maart adviseert het RIVM om geen handen meer te schudden. We raden spelers, trainers/coaches en bezoekers dan ook aan elkaar op een andere manier te begroeten en voor, tijdens en na wedstrijden geen handen te schudden of high fives te geven. In plaats daarvan kan verbaal aangemoedigd en bedankt worden.

We raden verder aan om zoveel mogelijk hygiëne in acht te nemen. Gebruik bijvoorbeeld alleen je eigen spullen, zoals je eigen bidon, scheidsrechtersfluitje en/of keepershelm.

Basishygiëne
We raden sporters, coaches en toeschouwers aan om de belangrijkste adviezen van het RIVM om verspreiding van het virus te voorkomen in acht te nemen:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Verder advies RIVM
Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus of ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië
 • Iran
 • Singapore
 • Zuid-Korea

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of verhoging, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt.  Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.

Vragen?
Op dit moment zijn er maatregelen genomen tot en met 16 maart 2020. De NeFUB geeft in de dagen daarna een update over de wedstrijddagen die vanaf 17 maart plaatsvinden.
Deze berichtgeving op de NeFUB website wordt geüpdatet wanneer daar aanleiding toe is, dus het is altijd goed om deze in de gaten te houden. Daarnaast brengen we alle verenigingen per mail op de hoogte wanneer wedstrijden afgelast worden.

Voor vragen over het coronavirus en je eigen gezondheid raden we aan de Vragen & Antwoorden-pagina van het RIVM te lezen of contact op te nemen met het landelijk informatienummer. Voor floorballspecifieke vragen die hierboven niet zijn beantwoord kan contact opgenomen worden met info@nefub.nl.

Update 6 maart – Het coronavirus en floorball in Nederland

Update 6 maart

Het bericht van het RIVM luidt dat er op dit moment géén redenen zijn om evenementen (waaronder sportwedstrijden) te vermijden of af te gelasten. Alle floorballwedstrijden zullen voorlopig dan ook zoals gepland doorgaan.

Basishygiëne
We raden sporters, coaches en toeschouwers aan om de belangrijkste adviezen van het RIVM om verspreiding van het virus te voorkomen in acht te nemen:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Advies RIVM uitgebreid
Nu in Nederland het aantal besmettingen oploopt geeft het RIVM tevens aan:

Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of verhoging, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt.  Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.

Floorballwedstrijden: wat wel en wat niet?
Vanzelfsprekend verwacht de NeFUB dat je wanneer je bovengenoemde klachten hebt en in een risicogebied bent geweest, je niet deelneemt aan of bezoeker bent van wedstrijden of andere floorballgerelateerde bijeenkomsten.

Wanneer bovenstaande maatregelen in acht worden genomen is er geen reden om handcontact te vermijden. Wanneer spelers of ouders zich daar echter niet prettig bij voelen, kan afgesproken worden om hand schudden en high fives geven over te slaan en in plaats daarvan alleen verbaal aan te moedigen en te bedanken.

We raden verder aan om zoveel mogelijk hygiëne in acht te nemen. Gebruik bijvoorbeeld alleen je eigen spullen, zoals je eigen bidon en scheidsrechtersfluitje.

Vragen?
Voor vragen over het coronavirus en je eigen gezondheid raden we aan de Vragen & Antwoorden-pagina van het RIVM te lezen of contact op te nemen met het landelijk informatienummer. Voor floorballspecifieke vragen die hierboven niet zijn beantwoord kan contact opgenomen worden met info@nefub.nl.


NeFUB bericht 4 maart j.l.

Met de vaststelling dat ook in Nederland een aantal personen met het coronavirus is besmet, krijgt de NeFUB de vraag of geplande floorballwedstrijden wel doorgang kunnen vinden. Bij het bepalen wat de gevolgen zijn voor wedstrijddagen volgen wij de adviezen van NOC*NSF en de richtlijnen van het RIVM.

Vooralsnog zijn er geen gevolgen voor binnenlandse sportevenementen en -wedstrijden of redenen voor ongerustheid. De onrust rond (sport)evenementen is op dit moment vooral gericht op grote, internationale evenementen met veel buitenlandse deelnemers en/of bezoekers, waar in de reguliere floorballcompetities geen sprake van is.

Op dit moment is er dus nog geen reden om een of meerdere wedstrijddagen af te zeggen of te verplaatsen. We houden uiteraard alle berichtgeving in de gaten en nemen maatregelen wanneer daar aanleiding toe is.

Loting halve finales Nederlandse Loterij Cup

Nu in de strijd om de Nederlandse Loterij Cup bij zowel de dames als de heren nog vier teams over zijn is het tijd voor de loting voor de halve finales. De loting voor de heren is in onderstaande video te bekijken.


Nederlandse Loterij Cup Heren halve finales (21 maart)

A. Tilburg Floorball – FB Agents
B. UFC Utrecht 1 – Sonics 3


De loting voor de halve finales van de dames is al eerder verricht. Bekijk deze video hieronder. De tussenwedstrijd tussen Hot Flames 2 en Sonics is gewonnen door de dames van Sonics.


Nederlandse Loterij Cup Dames halve finales (21 maart)

A. Groningen Messed Up – UFC Utrecht 1
B. HSK Agents – Sonics

Alle halve finales worden gespeeld op 21 maart a.s. in sporthal Nieuw-Welgelegen in Utrecht. De competitiecommissie zal het programma zo spoedig mogelijk online zetten. We wensen alle teams veel succes!

Nationaal Herenteam beëindigt WFCQ op 5e plaats

De Europese World Floorball Championships Qualifications (WFCQ’s) zijn achter de rug. Het Nationaal Herenteam nam van 28 januari tot en met 1 februari deel aan het kwalificatietoernooi in Liepaja, Letland. Het team (nummer 23 van de wereld) was vooraf ingedeeld in een poule met Spanje (19), Liechtenstein (33) en Tsjechië (4). De eindstand in deze poule E bepaalde wie tegen de teams uit poule F de wedstrijden om de 1e, 3e, 5e en 7e plaats zouden spelen. De drie beste teams van dit WFCQ werden geplaatst voor het WK Floorball in december in Finland.

Waar de openingswedstrijd tegen Spanje met 1-6 verloren werd kwam het team van bondscoach Erik de Groot een dag later op stoom en werd met 8-4 van Liechtenstein gewonnen. De wedstrijd tegen Tsjechië, de nummer 4 van de wereld, ging geweldig van start. De heren kwamen halverwege de eerste periode op 0-1 voorsprong en wisten die zelfs tot de laatste minuut van de tweede periode vast te houden. In derde periode kwamen de Tsjechen op dreef en beslisten zij de eindstand op 7-1. Desondanks heeft het Nationaal Herenteam fantastisch gestreden en beloofde deze wedstrijd veel goeds voor de wedstrijd om de vijfde plaats tegen Oostenrijk die op de slotdag van het toernooi op het programma stond. Die voorspelling kwam uit, want dankzij de 5-1 winst beëindigde het NHT het WFCQ op de vijfde plaats.

Het team heeft zich hiermee helaas niet gekwalificeerd voor het WK. De manier waarop dit overwegend jonge team zich tijdens het kwalificatietoernooi heeft gemanifesteerd is echter veelbelovend voor de toekomst. Dat vond ook aanvoerder Jasper Sangen, die terugblikte op het toernooi en een aantal prangende vragen beantwoordde.

Hoe was de sfeer in het team?
De sfeer was wat minder na het verlies tegen Spanje, maar gelukkig stonden we er tegen Liechtenstein als team en hebben we die wedstrijd kunnen winnen. Na de wedstrijd tegen Tsjechië is de sfeer natuurlijk helemaal goed in het team!

Ben je tevreden met jullie teamprestaties?
We zijn een beetje teleurgesteld over de uitslag van de wedstrijd tegen Spanje, dat was niet het resultaat waar we op gehoopt hadden. Met de uitslagen van alle andere wedstrijden zijn we natuurlijk heel tevreden. Tegen Liechtenstein konden veel meer volgens ons spelplan spelen en konden we gelukkig winnen. De wedstrijd tegen Tsjechië ging fantastisch! Het was natuurlijk balen dat zij nog een paar keer scoorden op het einde, maar 7-1 tegen de nummer 4 van de wereld kunnen we denk ik wel trots op zijn.

Hoe was het om aanvoerder te zijn van dit team?
Zeker na de wedstrijd tegen Tsjechië kan ik alleen maar trots zijn op de spelers en is het natuurlijk een eer om de aanvoerder van het team te zijn. Zeker als je kijkt naar waar we vandaan komen, zijn we een vrij diverse en nog onervaren groep. Met name tijdens dit toernooi zijn we steeds meer naar elkaar toe getrokken en zijn we echt een team geworden.

Wat vind je van de keuze van de organisatie voor het spelen van het Wilhelmus?
(Het Wilhelmus werd live gezongen door een Letse zanger.)
Ik denk dat het voor idereen in het team een hele ervaring is om het Wilhelmus op zo’n manier te horen, het is een aparte en leuke beleving!

Wat is het cadeau voor de Most Valuable Players (MVP’s)?
Het cadeau is een “thuis floorball trainings kit” met allerlei slalom attributen en andere dingen om thuis te trainen.

Hoe verloopt de communicatie met de internationaal spelende Nederlanders?
Het scheelt voor mij dat ik de basis zinnetjes in het Zweeds kan, dus in het veld spreek ik Zweeds met de in Zweden spelende spelers. Voor de rest is de voertaal Engels of Nederlands.