Ondersteuning voor verenigingen om aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen te voldoen

Is jouw vereniging al bekend met de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)? 

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe WBTR. Hoe weet ik als bestuurslid van een vereniging wat ik moet doen om aan die wet te voldoen, of aanpassing van statuten nodig is en wat ik moet vastleggen? 

De NeFUB is vanaf heden partner van WBTR. Hiermee krijgen verenigingen de mogelijkheid om tegen een beperkte vergoeding (met een korting van 60%) de mogelijkheid om gebruik te maken van het WBTR-stappenplan. Met behulp van dit stappenplan is het mogelijk in circa drie uur alle onderdelen van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen – per 1 juli verplicht – te implementeren in de vereniging of stichting. Door de gekozen aanpak is het niet nodig duur juridisch advies in te winnen. Dat is mogelijk door de samenwerking van deskundigen in de wereld van verenigingen en stichtingen.

Het stappenplan voorziet in de invulling van de wettelijke plichten: binnen het bestuur bespreken van de bestuurlijke gang van zaken, het borgen van de financiën en het zeker stellen van het democratisch proces. Dit alles met als doel de kwaliteit van de processen binnen de vereniging/stichting te verbeteren en bestuursleden bewust te maken van de gewijzigde aansprakelijkheid. Zo kunnen bestuursleden aansprakelijk worden gesteld voor besluitvorming, ook als ze er zelf niet direct bij betrokken waren. Om risico’s te vermijden, is het gewenst procedures binnen de organisatie goed te bespreken, omschrijven en vast te leggen. Dat alles vergt, leert de ervaring, ongeveer drie uur. Als alle stappen zijn doorlopen, is een goede basis ontstaan waarmee op een later moment de statuten aangepast kunnen worden. Mochten er gaandeweg juridische vragen zijn, staan medewerkers van de juridische helpdesk klaar om die te beantwoorden. Voor deze dienstverlening worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De kortingscode voor onze verenigingen is als volgt: NFUBWBTR

Lees meer over het stappenplan op www.wbtr.nl