Klachten en vertrouwenspersoon

Floorball is een prachtige sport die veel mooie momenten oplevert. Maar die mooie emoties die bij het floorball horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Denk aan verbaal en fysiek geweld, discriminatie, bedreiging of seksuele intimidatie. Ze zorgen voor schade bij betrokkenen, het gaat ten koste van het sportplezier en geven de sport een slecht imago.

De NeFUB vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van de sport. Hierbij is het van belang dat de bond samen met de verenigingen ervoor zorgt dat elke floorballer zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. NeFUB hanteert in haar richtlijnen de informatie van het Centrum Veilige Sport, zij schrijven hier over Grensoverschreidend gedrag. NeFUB vind het van belang dat floorballers, coaches, vrijwilligers en/of andere betrokkenen, die zich op wat voor manier dan ook niet veilig voelen binnen het floorball, hierover contact opnemen met de NeFUB volgens onderstaande procedure.

Klachten hoeven niet perse betrekking te hebben op een onveilige situatie in de sport. Leden kunnen het ook oneens zijn met bijvoorbeeld procedures binnen de bond of bestuurlijke besluiten.
Om de organisatie van floorball in Nederland naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen staat de NeFUB open voor feedback van haar leden. De NeFUB ziet een klacht als een mogelijkheid om haar organisatie te verbeteren.

Procedure
Een klacht kan op twee manieren ingediend worden:

    1. Door een e-mail te versturen naar info@nefub.nl
    2. Door een brief te sturen naar het postadres van de NeFUB:
      Papendallaan 60
      6818 VD Arnhem

De klacht moet in elk geval voorzien zijn van volledige naam van de klager. Deze gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Binnen vijf werkdagen ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging van de klacht waarbij tevens aangegeven wordt wat de verwachte termijn is waarop inhoudelijk op de klacht zal worden gereageerd.

Tuchtrecht
De NeFUB heeft het tuchtrecht ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Alle leden van de NeFUB zijn daardoor gebonden aan de reglementen van het ISR. Het gaat om de volgende reglementen:

Van een door een ander lid begane overtreding van de statuten, reglementen en besluiten kan bij de tuchtcommissie van het ISR aangifte worden gedaan. Het bestuur en ieder lid van de bond kunnen die aangifte doen. Van een overtreding van het Dopingreglement kunnen alleen het bondsbestuur en de Dopingautoriteit aangifte doen. Een korte uitleg met informatie over het doen van aangifte bij het ISR staat op hun website.

Vertrouwenspersoon
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik of andere vertrouwelijke zaken kunnen gemeld worden bij de vertrouwenscontactpersoon van de NeFUB. Haar naam is Lenie Heijboer en zij is te bereiken via lenie.heijboer26@ziggo.nl of 06 125 777 60.

Berichten die bij Lenie gemeld worden kunnen ook anoniem behandeld worden, waarbij Lenie de enige is weet wie de melding gemaakt heeft.