Vacatures

Hieronder vind je een overzicht van de vacatures die op dit moment openstaan bij de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond.


Penningmeester bestuur

De Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) zoekt per direct een nieuwe penningmeester van het bestuur. De penningmeester vormt samen met de voorzitter (vacant) en secretaris het dagelijks bestuur. Naast het dagelijks bestuur heeft de NeFUB diverse algemene bestuursleden, maximaal 4 met allen een eigen portfolio. Het betreft een vrijwilligersfunctie voor drie jaar.

De Nederlandse Floorball en Unihockeybond is met ongeveer 1200 leden een van de kleinere sportbonden in Nederland. De bond wil floorball ontwikkelen en vertegenwoordigen als volwaardige sport, floorball stimuleren als breedtesport en topsport en de sport internationaal positioneren. De NeFUB draagt passie voor floorball uit, handelt transparant en is toegankelijk voor alle leden en stakeholders. De bond wil een professionele en financieel gezonde sportbond zijn die meerwaarde biedt aan haar leden, door de sport te ondersteunen en te faciliteren en door een platform te zijn voor floorballkennis, -kunde en -beoefening.

Taken
Het is de taak van de penningmeester de financiën te beheren. De dagelijkse financiële administratie wordt verzorgd door onze bureaumedewerkster, die daarbij jouw review en ondersteuning nodig heeft. Als penningmeester accordeer jij de declaraties en facturen, waarna je de betaling verzorgt. Je werkt samen met de vrijwilligerscommissies om wensen rondom algehele financiële ontwikkelingen in de Algemene Ledenvergaderingen te introduceren en ter stemming te brengen.

Ook lever je als penningmeester regelmatig actuele financiële overzichten aan het bestuur en leg je hierover verantwoording af. In overleg met het bestuur neem je financiële beslissingen en reken je de financiële kant van te nemen besluiten door. Bovendien draag je als penningmeester zorg voor het bewaren van de financiële informatie over een periode van zeven jaar. De financiële administratie wordt gearchiveerd op het kantoor van de NeFUB.

De penningmeester verzorgt tevens de jaarlijkse begroting. Deze stel je op per kalenderjaar en leg je ter goedkeuring voor aan de ALV. Ook ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van de jaarrekening en leg je deze voor aan de ALV. Hieraan voorafgaand geef je de kascommissie de gelegenheid het financiële jaarverslag te controleren.

Gewenste kennis en kwaliteiten

  • Minimaal 3 jaar ervaring in een financiële (bestuurs)rol
  • HBO/WO werk- en denkniveau
  • Affiniteit met sport en/of floorball in het bijzonder is een pré

Tijdsinvestering
De functie van penningmeester van de NeFUB neemt gemiddeld 4 uur per week in beslag.

Interesse?
Stuur je motivatie naar NeFUB secretaris Dorothee Vogelesang via secretariaat@nefub.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Dorothee Vogelesang via telefoonnummer 06-23849133 of secretariaat@nefub.nl.

De penningmeester wordt geïnstalleerd door de Algemene Ledenvergadering. Wanneer jouw aanmelding leidt tot installatie in het bestuur, zal dit in de eerstvolgende ALV ter stemming worden gebracht.


Bestuurslid Media

Gewenste kennis en kwaliteiten

  • Ervaring en/of affiniteit met websites en Sociale media
  • Goede Beheersing van Nederlandse Taal
  • Affiniteit met sport en/of floorball in het bijzonder is een pré

Tijdsinvestering
De functie van bestuurslid Topsport van de NeFUB neemt gemiddeld 4 uur per week in beslag.

Interesse?
Stuur je motivatie naar NeFUB secretaris Dorothee Vogelesang via secretariaat@nefub.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Dorothee Vogelesang via telefoonnummer 06-23849133 of secretariaat@nefub.nl.

Het bestuurslid Media wordt geïnstalleerd door de Algemene Ledenvergadering. Wanneer jouw interesse leidt tot installatie in het bestuur, zal dit in de eerstvolgende ALV ter stemming worden gebracht.


Bondscoach Nationaal Herenteam U19 (MU19)

De NeFUB is op zoek naar een nieuwe trainer/coach die samen met trainer/coaches uit Zwitserland het NHT U19 klaarstoomt voor het WK kwalificatie toernooi in september 2020.

De bondscoach is een enthousiast en besluitvaardig persoon die samen met de huidige trainer en de nieuwe teammanager het team kan voorbereiden op de WFCQ in september 2020. Hij of zij coacht het team tijdens wedstrijden op de weg naar het kwalificatietoernooi toe en tijdens het toernooi zelf.

Als coach ben je verantwoordelijk voor de trainingen en wedstrijden die in Nederland plaatsvinden, het ondersteunen van de individuele ontwikkeling van spelers en het begeleiden van het team door het nemen van beslissingen in en rond het veld.

Dit betekent dat je oog hebt voor zowel de individuele ontwikkeling als de ontwikkeling van het team binnen en buiten het veld en hierop weet in te spelen. Als coach heb je ambitie het team tot en met het WFCQ in 2020 te begeleiden en sta je open om daarna verder over je positie als bondscoach te praten. Daarnaast is goede samenwerking en communicatie met de staf, het team en de individuele spelers essentieel.

Bij interesse kan je contact opnemen met het bestuurslid Topsport via topsport@nefub.nl of het bondsbureau via info@nefub.nl.


Coördinator jeugdcompetitie noord

De floorballcompetitie voor de jeugd is in Nederland verdeeld in 2 regio’s: midden en noord. De jeugdcompetitie noord vindt plaats in de regio Groningen en omvat in seizoen 2019-2020 4 verenigingen en 22 teams.

De coördinator heeft als voornaamste taak het maken van speelschema’s voor wedstrijddagen in de jeugdcompetitie noord. Dit zijn in totaal 10 wedstrijddagen per seizoen, verdeeld over 2 seizoenshelften. De tweede helft van het seizoen in regio noord start op 1 februari 2020. Naast de competitie wordt ook betrokkenheid bij de organisatie van het NK jeugd verwacht.

Verder wordt de coördinator door het bondsbureau betrokken bij het maken van de competitiekalender, het toewijzen van speeldagen aan verenigingen en het verlenen van dispensaties en transfers.
Daarnaast onderhoudt de coördinator contact met het bestuurslid Jeugd & Ontwikkeling en het bondsbureau over wat er speelt binnen en de ontwikkeling van de jeugd(competitie).

De nieuwe coördinator van de jeugdcompetitie noord kan per direct starten. Het NeFUB bestuur streeft ernaar om uiterlijk 1 januari 2020 een nieuwe coördinator aan te stellen.

Het betreft een vrijwilligersfunctie die gemiddeld 1 á 2 uur per week in beslag neemt. Bij interesse kan je contact opnemen met het bestuurslid Jeugd via jeugd@nefub.nl of het bondsbureau via info@nefub.nl.


Scheidsrechterscommissie – commissielid jeugd

De scheidsrechterscommissie behartigt de belangen van alle floorballscheidsrechters en is aanspreekpunt voor alle scheidsrechters binnen de NeFUB. De commissie spant zich in om de scheidsrechteropleiding te verbeteren en coördineert de opleiding tot bondsscheidsrechter.

Als commissielid jeugd zet je je actief in om het niveau van en het aantal scheidsrechters binnen de jeugdcompetities de verhogen. Je ziet kansen en knelpunten en draagt bij aan het ontwikkelen van een opleiding voor jeugdscheidsrechters.

Het betreft een vrijwilligersfunctie die gemiddeld 1 á 2 uur per week in beslag neemt. Bij interesse kan je contact opnemen met het bestuurslid Jeugd via jeugd@nefub.nl of het bondsbureau via info@nefub.nl.


Competitiecommissie – commissielid

De competitiecommissie verzorgt in de coördinatie en planning van de floorball seniorencompetitie en het bekertoernooi voor zowel dames als heren. De commissie onderhoudt contact met het bondsbureau en bestuur en adviseert hen over competitie gerelateerde zaken. In de planning van de wedstrijden wordt tevens samengewerkt met de scheidsrechterscommissie.

Als commissielid draag jij je steentje bij op het gebied waar jouw kwaliteiten liggen. Ben je communicatief sterk? Dan kan je de communicatie tussen de commissie en verenigingen, teams, bondsbureau en bestuur verzorgen. Ben jij een uitstekende planner? Dan komt jouw bijdrage aan het maken van de wedstrijdschema’s goed van pas!

Het betreft een vrijwilligersfunctie die gemiddeld 1 á 2 uur per week in beslag neemt. Bij interesse kan je contact opnemen met de competitiecommissie via competitie@nefub.nl of het bondsbureau via info@nefub.nl.


Mediacommissie – commissielid social media

De mediacommissie houdt zich op een creatieve manier bezig met praktische (digitale) zaken. Maandelijks maakt de commissie een nieuwsbrief, waarbij onderwerpen als competitie, bestuurszaken en nationale teams behandeld worden. De commissie houdt tevens de social media bij, met daarin vergelijkbare nieuwsberichten. Ten slotte is de commissie, in samenwerking met andere vrijwilligers, bezig met het uitwerken van een nieuwe website (zowel technisch als inhoudelijk).

Als commissielid kun je je bezig houden met al deze facetten, of je kiest ervoor je te focussen op één specifiek punt. Dus wil jij de social media beheren, óf juist maandelijks de nieuwsbrief in elkaar knutselen (of beide), of heb je nog meer leuke ideeën voor de commissie? Reageer dan snel!

Het betreft een vrijwilligersfunctie die gemiddeld 1 á 2 uur per week in beslag neemt. Bij interesse kan je contact opnemen met het bestuurslid Media & PR via media@nefub.nl of het bondsbureau via info@nefub.nl.


Commissie NK Jeugd – commissielid

De vorige editie van het NK jeugd heeft in Amsterdam veel gebracht: een school die volledig verliefd is geworden op de sport, waar de beker trots door de klassen ging. Een enorme stijging in ledenaantal en meer dan een verdubbeling in teams. Ouders die in de tuin floorballveldjes bouwen om met kinderen uit de buurt te floorballen en te oefenen. De charme van het toernooi is dat heel Nederland bij elkaar komt om tegen elkaar te spelen; heel floorballend Nederland op 1 plek, samen. En voor komend jaar staan we samen voor een mooie uitdaging; het NK jeugd nog succesvoller, leuker, inspirerender en groter maken!

Voor de organisatie van het NK Jeugd wordt een commissie gevormd met personen van verschillende verenigingen zodat de organisatie samen gedragen wordt. De organiserende vereniging neemt hier samen met de NeFUB coordinatie van het evenement op zich, maar kan het niet alleen. Wil jij een positieve impact hebben op en een verschil maken voor floorball in Nederland en vind jij de floorball jeugd belangrijk? Meld je aan en help samen met een leuke en gemotiveerde groep mensen het NK Jeugd ook in 2020 een succes te maken!

Het betreft een vrijwilligersfunctie waarbij overlegd wordt over je investering qua tijd. Er wordt een startbijeenkomst georganiseerd waarin het toernooi en de diverse rollen zullen worden besproken en afgestemd. Bij interesse kan je contact opnemen met het bondsbureau via info@nefub.nl.


Vrijwilligersprojecten

ProjectFunctie/activiteitOnder leiding vanTijdsbesteding
TrainersopleidingenInstructeur/docent trainersopleidingenBestuurslid Jeugd & Ontwikkeling

2 uur per week

(1 uur voorbereiding, 1 uur cursus)

Clinics en materiaalverhuurOnderzoek kostenPenningmeester1 uur per week
Clinics en materiaalverhuurOnderzoek aanbod en uitvoeringSecretaris1 uur per week
Verenigings- ondersteuningOnderzoek verenigingslicentie-systeemSecretaris1 uur per week
SeniorencompetitieOnderzoek uit en thuis systeemSecretaris1 uur per week
SeniorencompetitieOnderzoek wedstrijdlicentiesysteemSecretaris1 uur per week
JeugdOnderzoek versterken jeugdBestuurslid Jeugd1 à 2 uur per week
ScheidsrechtersOntwikkelen scheidsrechters- opleidingenScheidsrechters- commissie1 uur per week
TopsportAfronden beleidsplan Nationale TeamsBestuurslid Topsport1 uur per week