Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Voorwoord

De International Floorball Federation (IFF) ontwikkelt elke vier jaar een nieuwe versie van de spelregels. Voor u ligt de Nederlandse editie 2010-2014. Deze Nederlandse editie is een letterlijke vertaling van de originele IFF spelregels: The International Floorball Federation Rules of the Game Edition 2010. Hieraan zijn, net als in de vorige editie, de afwijkingen voor de in Nederland gangbare varianten kleinveld met keeper en kleinveld zonder keeper toegevoegd. Mochten er onduidelijkheden of verschillen in de vertaling zitten, dan zijn de originele IFF floorballspelregels en -interpretaties leidend. Deze zijn te vinden op www.floorball.org.

De regels zijn gelijk voor dames en heren floorball. Om de spelregels zo bondig mogelijk te houden, is gekozen om voor de voornaamwoorden enkel de mannelijke vorm te nemen.

Let op: vanaf deze editie is de vertaling voor goal crease en goalkeeper area aangepast. Het grote gebied (goal crease) wordt voortaan keepersgebied genoemd omdat dit gebied betrekking heeft op de speciale regels voor keepers (en voor veldspelers niet van belang is). Het kleine gebied (goalkeeper area) wordt voortaan doelgebied genoemd, omdat dit het gebied direct voor het doel is.

Vind u dit spelregelboekje wat teveel van het goede? Er bestaat ook een beknopte versie met de belangrijkste regels, speciaal voor scholen, toernooien en beginnende trainingsgroepen. U vindt deze beknopte versie op onze website (www.nefub.nl).

Wij wensen u veel plezier bij het doorlezen en vooral in de praktijk toepassen van de spelregels en wensen u vele sportieve wedstrijden toe.

Amsterdam, maart 2010

NeFUB

Ga naar hoofdstuk:   1  |  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   
U19 team in Weissenfels1
Nationaal damesteam 2011 Benidorm
Nationaal damesteam blauw 2010

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl