Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Hoofdstuk 2: Duur van de wedstrijden

Ga naar hoofdstuk:   1   |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  

201 Reguliere speeltijd
1) De duur van een wedstrijd is 3 x 20 minuten, met een pauze van 10 minuten tussen deze periodes om van speelhelft te wisselen.
Vrijstelling voor kortere speeltijd, maar niet korter dan 2 x 15 minuten, en/of korte of langere onderbrekingen kunnen door de NeFUB gegeven worden. Bij het wisselen van speelhelft wisselen de teams ook van wisselzone. Het thuisspelende team mag ruim voor de wedstrijd een speelhelft kiezen. Elke nieuwe periode begint met een face-off op de middenstip. Het einde van elke periode wordt door het wedstrijdsecretariaat aangegeven met een sirene of ander geschikt geluidssignaal, tenzij dit automatisch gebeurt. Een periode of de wedstrijd is afgelopen bij de start van het geluidssignaal. De tijdsduur van de pauze begint direct aan het einde van de periode. De teams zijn verantwoordelijk voor het op tijd terug zijn op het speelveld om het spel te hervatten na de pauze. Als de scheidsrechters van mening zijn dat één helft van het veld beter is, wordt halverwege de derde periode ook van helft gewisseld. Dit moet voor het begin van de derde periode besloten en aangekondigd worden. Als zo'n wisseling plaatsvindt wordt het spel hervat met een face-off op de middenstip.

2) De duur van De speeltijd is effectief.
Effectieve speeltijd houdt in dat de tijd wordt stilgezet bij elke onderbreking van het spel door de fluit van de scheidsrechters en weer begint te lopen zodra de bal wordt gespeeld.
Bij buitengewone spelonderbrekingen kan een drievoudig fluitsignaal gebruikt worden. De scheidsrechters bepalen wat als een buitengewone situatie wordt beschouwd, maar in ieder geval valt hieronder: een beschadigde bal, uit elkaar geraakte boarding, blessures, nameten van materiaal, onbevoegde personen (publiek) of objecten in het speelveld, het licht gaat deels of geheel uit, per ongeluk klinkt een fluitsignaal. Bij een uit elkaar geraakte boarding wordt het spel pas onderbroken als de bal in de buurt komt. Bij blessures wordt het spel alleen onderbroken als de blessure ernstig lijkt of als de geblesseerde speler het spel direct beïnvloedt.
De NeFUB kan vrijstelling geven voor het gebruik van niet-effectieve speeltijd. Dan loopt gedurende een onderbreking de speeltijd gewoon door, behalve bij doelpunten, straffen, strafballen, time-outs en op teken van de scheidsrechter. Bij de laatste drie minuten van een wedstrijd is de speeltijd echter altijd effectief.
De speeltijd wordt gestopt bij een strafbal.


202 Time-out
1) Gedurende de wedstrijd kan elk team één time-out aanvragen welke wordt uitgevoerd, en aangegeven met een drievoudig fluitsignaal, zodra het spel onderbroken wordt.
Een time-out mag op elk moment worden aangevraagd, ook in samenhang met doelpunten en strafballen, strafballen na extra tijd uitgezonderd, maar alleen door de aanvoerder of een begeleider. Een time-out aangevraagd tijdens een onderbreking wordt meteen toegekend, tenzij de scheidsrechters vinden dat de tegenpartij hier nadeel van ondervindt. De time-out wordt in dat geval toegekend bij de volgende onderbreking.
Een time-out wordt altijd uitgevoerd behalve bij een doelpunt waarbij het team het verzoek om een time-out mag intrekken. Een time-out begint bij het extra signaal van de scheidsrechters als de teams bij hun wisselzone zijn en de scheidsrechters bij het secretariaat. Een volgend signaal na 30 seconden geeft het einde van de time-out aan. Na een time-out wordt het spel hervat conform de oorzaak van de onderbreking.
Bestrafte spelers mogen niet deelnemen aan een time-out.


203 Extra tijd
1) Als een beslissingswedstrijd eindigt in gelijkspel, dan zal er tien minuten extra tijd worden gespeeld tot één van beide teams een doelpunt maakt. Voordat de extra tijd ingaat is er een pauze van twee minuten, waarbij echter niet van speelhelft gewisseld wordt. Gedurende de extra tijd gelden dezelfde regels voor het starten en stoppen van de tijd als gedurende de normale speeltijd. Extra tijd is niet verdeeld in periodes. Straftijd die over is na de normale speeltijd loopt door gedurende de extra tijd. Als de stand na extra tijd nog steeds gelijk is, wordt de wedstrijd beslist door strafballen.

204 Strafballen na extra tijd
1) Vijf veldspelers van elk team nemen elk een strafbal. Als hierna de stand nog steeds gelijk is nemen dezelfde spelers om en om ieder een strafbal tot een beslissing gevallen is.
De strafballen worden om en om genomen. De scheidsrechters beslissen welk doel gebruikt wordt en voeren een loting uit tussen de aanvoerders. De winnaar kiest het team dat zal beginnen met de strafballen. De aanvoerder of een begeleider van het team geeft schriftelijk de nummers en volgorde van de spelers door die de strafballen zullen uitvoeren. De scheidsrechters moeten ervoor zorgen dat de strafballen worden genomen in de opgegeven volgorde.
Zodra een beslissend resultaat is behaald tijdens het nemen van de strafballen is de wedstrijd voorbij en heeft het winnende team gewonnen met één doelpunt extra. Bij gewone strafballen wordt het resultaat beslissend beschouwd zodra een team met meer doelpunten voor staat dan het andere team nog schoten te nemen heeft. Tijdens mogelijke extra strafballen wordt het resultaat beslissend beschouwd zodra een team één doelpunt meer heeft gemaakt dan de tegenstander en beide teams evenveel strafballen hebben genomen. De extra strafballen hoeven niet genomen te worden in dezelfde volgorde als de gewone strafballen, maar een speler mag geen derde strafbal nemen totdat alle genoteerde spelers van zijn team minstens twee strafballen hebben genomen enzovoorts.
Als een speler tijdens de strafballen een straf opgelegd krijgt moet de aanvoerder de bestrafte speler laten vervangen door een nog niet eerder opgegeven speler. Als de keeper een straf opgelegd krijgt tijdens de strafballen wordt hij vervangen door de reserve keeper. Als er geen reserve keeper is krijgt het team maximaal 3 minuten om een veldspeler correct uit te rusten, maar deze tijd mag niet gebruikt worden voor inspelen. De nieuwe keeper wordt op het wedstrijdformulier vermeld met het tijdstip van de wisseling.
Een team dat geen vijf personen kan aanbrengen mag slechts zoveel strafballen nemen als er personen zijn genoteerd. Dit geldt ook tijdens mogelijke extra strafballen.

Ga naar hoofdstuk:   1   |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   
WKdames2007Supporters
WKdames2010warmlopen
U19 team in Weissenfels1

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl