Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Hoofdstuk 3: Deelnemers

Ga naar hoofdstuk:   1  |  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  

301 Spelers
1) Een team mag per wedstrijd maximaal twintig spelers inzetten. Deze spelers dienen op het wedstrijdformulier genoteerd te worden.
Spelers bestaan uit veldspelers en keepers. Alleen spelers die op het wedstrijdformulier genoteerd staan, mogen aan het spel deelnemen en in de eigen wisselzone komen.

2) Tijdens het spel mogen zich per team maximaal zes spelers waarvan slechts ťťn keeper, of zes veldspelers in het veld bevinden.
Bij aanvang van een wedstrijd moet een team tenminste vijf veldspelers en een correct uitgeruste keeper hebben. Anders is de uitslag 5-0 voor het team dat niet in overtreding is. Tijdens het spel moet een team tenminste vier spelers kunnen opstellen of anders wordt de wedstrijd afgebroken en heeft het team de wedstrijd verloren met 0-5 of, als dat voor het niet-overtredende team voordeliger is, het tot dan toe behaalde resultaat.

302 Wisseling van spelers
1) Wisseling van spelers mag op elk moment en een onbeperkt aantal keer worden uitgevoerd.
Elke wissel moet plaats vinden in de eigen wisselzone. De speler die het veld zal gaan betreden bij een wissel mag dit pas doen als de te wisselen speler bezig is de boarding te passeren. Een geblesseerde speler, die buiten de eigen wisselzone het speelveld verlaat, mag pas worden vervangen bij de volgende onderbreking van het spel. Een bloedende speler mag niet deelnemen aan de wedstrijd totdat het bloeden onder controle is.

303 Specifieke regels voor keepers
1) Alle keepers worden gemarkeerd op het wedstrijdformulier.
De keeper wordt met een “G” of “K” in de kantlijn gemarkeerd. Een speler die als keeper is aangeduid mag in dezelfde wedstrijd niet als veldspeler met een stick optreden. Als door een blessure of straf een veldspeler de keeper moet vervangen krijgt het team maximaal drie minuten om de vervanger correct uit te rusten, maar deze tijd mag niet gebruikt worden voor inspelen. De nieuwe keeper wordt op het wedstrijdformulier vermeld met het tijdstip van de wisseling.

2) Als de keeper tijdens het spel het keepersgebied geheel verlaat, wordt hij beschouwd als veldspeler, zij het zonder stick.
Dit is niet van toepassing bij een uitworp. Een keeper wordt geacht het keepersgebied verlaten te hebben als geen enkel deel van zijn lichaam de vloer binnen het keepersgebied meer raakt. De keeper mag echter springen binnen zijn eigen keepersgebied. Het keepersgebied is inclusief de lijnen.

304 Specifieke regels voor aanvoerders
1) Elk team beschikt over een aanvoerder die als zodanig op het wedstrijdformulier genoteerd staat.
De aanvoerder wordt met een “C” of “A” in de kantlijn gemarkeerd. De aanvoerder mag alleen vervangen worden bij een blessure, ziekte of wedstrijdstraf, wat wordt genoteerd op het wedstrijd- formulier. Een vervangen aanvoerder mag niet weer als aanvoerder optreden tijdens dezelfde wedstrijd.

2) Alleen de aanvoerder heeft het recht de scheidsrechters aan te spreken, maar hij is ook verplicht hun te helpen.
Een bestrafte aanvoerder verliest het recht de scheidsrechters aan te spreken, tenzij hem iets gevraagd wordt. Gedurende deze tijd heeft een team geen andere mogelijkheid de scheidsrechters aan te spreken behalve het aanvragen van een time-out door de begeleiders. Discussies worden, indien door de scheidsrechter noodzakelijk geacht, gevoerd in de corridor en niet op het veld en nooit in de kleedkamers van de scheidsrechters.

305 Teambegeleiders
1) Elk team zal maximaal vijf personen als begeleiders op het wedstrijdformulier noteren.
Alleen personen genoteerd op het wedstrijdformulier mogen in de eigen wisselzone komen. Met uitzondering van een time-out mogen begeleiders het speelveld niet betreden zonder toestemming van de scheidsrechters. Het coachen wordt uitgevoerd vanuit de eigen wisselzone van een team, waar de begeleiding zich moet bevinden tijdens de wedstrijd. Voor de wedstrijd zal een begeleider het wedstrijdformulier tekenen. Na de start van de wedstrijd zullen er geen wijzigingen worden toegestaan, anders dan mogelijke correcties van incorrecte nummering. Als een begeleider ook als speler is genoteerd wordt hij altijd als speler beschouwd in geval van twijfel bij overtredingen in de wisselzone.

306 Scheidsrechters
1) De wedstrijd wordt geleid door twee gelijk gemachtigde scheidsrechters.
De scheidsrechters kunnen een wedstrijd beŽindigen als het risico bestaat dat de wedstrijd niet meer volgens de regels voltooid kan worden.

307 Wedstrijdsecretariaat
1) Er zal een wedstrijdsecretariaat aanwezig zijn.
Het wedstrijdsecretariaat is onpartijdig en verantwoordelijk voor het wedstrijdformulier, de tijdwaarneming en mogelijk het omroepen van berichten.

Ga naar hoofdstuk:   1  |  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   
Nationaal damesteam 2011 Benidorm
Nationaal damesteam blauw 2010
WKdames2010Kijlstra

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl