Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

< < Terug

Samenwerkingsovereenkomst met Gelderse Sport Federatie


27-10-2006; 

De NeFUB  heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Gelderse Sport Federatie (GSF). De GSF gaat het komende jaar actief aan de slag om floorball te promoten in het onderwijs en buurtsportwerk in de provincie Gelderland.

In totaal moeten minimaal 1000 kinderen (6 t/m 12 jaar)  en jongeren (13 t/m 18 jaar) kennis gaan maken met floorball middels een clinic of toernooi. De sportconsulenten van de GSF gaat daartoe overal in de provincie actief aan de slag. Ze gaan floorball activiteiten organiseren en op zoek naar lokale cluboprichters.

De GSF wil een schakel tussen gemeenten en sportbonden zijn met als doel een actieve bijdrage te leveren aan sportstimulering en verenigingsondersteuning. Via het "Gelders Floorball en Unihockeyplan" wordt, naast het promoten van floorball door middel van het organiseren van floorballactiviteiten binnen het basis- en voortgezet onderwijs en de wijk, een bijdrage geleverd aan de sportkennismaking onder Gelderse inwoners en anderzijds de versterking van de lokale sportinfrastructuur door onder andere het stimuleren en vinden van lokale initiatiefnemers.

De NeFUB ondersteunt het project met kennis en materialen. De sportconsulenten van de GSF hebben via een clinic en lesmateriaal uitleg en instructie gekregen. Daarnaast stelt de NeFUB materiaal beschikbaar in de vorm van boarding, doeltjes, sticks en ballen. Komend voorjaar zal de NeFUB bovendien nog een workshop organiseren voor geinteresseerde trainers en cluboprichters. Nieuwe verenigingen kunnen vervolgens gebruik maken van de al bestaande verenigingsondersteuning van de NeFUB.

Een belangrijk speerpunt van de NeFUB is het vergroten van het floorball aanbod via verenigingen, scholen en het buurtwerk. Daarbij gaat het niet primair om de kennismaking, maar vooral om het vergroten van de speelmogelijkheden, om zo tegemoet te kunnen komen aan de sterk stijgende belangstelling voor floorball. De NeFUB streeft ernaar de komende jaren soortgelijke overeenkomsten te sluiten met de andere provinciale sportfederaties.

Op de foto: GSF Teamleider Sportorganisaties Carin Zwartjes neemt de materialen in ontvangst van NeFUB voorzitter Hans Botman. Op de achtergrond de deelnemers aan de clinic voor de GSF sportconsulenten. 
ScheidsenJoostenBart
WKdames2007Supporters
WKdames2010warmlopen

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl