Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

< < Terug

Opzet competitie 2010-2011


08-09-2010; 

Sinds gisteren staat de competitie-indeling voor het eerste weekend van de heren- en damesgrootveld competities online. Binnen een week zullen op de NeFUB-site ook een aantal hieropvolgende competitieweekenden, alsmede het schema voor de mixed-competitie komen te staan. De opzet van de divisies is grotendeels al gecommuniceerd in het competitiedocument in augustus, maar staat hieronder volledig beschreven.

Opzet grootveld heren eerste divisie

De eerste divisie bij de heren bestaat net als vorig jaar uit acht teams. Deze acht teams zullen in een volledige competitie uitmaken wie dit jaar kampioen van Nederland zal worden. De nummers 6 en 7 spelen aan het eind van het seizoen een promotie-degradatie duel, de nummer 8 zal rechtstreeks degraderen naar de tweede divisie.

Opzet grootveld heren tweede divisie

De tweede divisie bij de heren bestaat dit jaar uit dertien teams. Er is een onderverdeling gemaakt in twee voorronde-poules (een poule van 6 en een poule van 7 teams), waarin een halve competitie zal worden afgewerkt. Hierna zal een herindeling plaatsvinden in drie nieuwe poules, waarbij geen punten worden meegenomen uit de voorronde.

- De nummers 1 en 2 van de beide divisies plaatsen zich voor de promotiepoule. Hierin zal een hele competitie worden afgewerkt. De nummer 1 van deze promotiepoule promoveert direct naar de eerste divisie. De nummers 2 en 3 spelen een promotie-degradatieduel.

- De nummers 3 en 4, alsmede de nummer 5 van de voorronde poule bestaande uit 7 teams, plaatsen zich voor de midden-poule. Hierin zal een hele competitie worden afgewerkt.

- De nummers 5 en 6 van de voorronde poule bestaande uit 6 teams, en de nummers 6 en 7 van de voorronde poule bestaande uit 7 teams, plaatsen zich voor de derde poule. Ook hierin zal een hele competitie worden afgewerkt.

Opzet grootveld dames

Er hebben zich dit jaar negen damesteams ingeschreven voor de damescompetitie, die zijn ondergebracht in 1 divisie. Hierin zal allereerst een halve competitie worden afgewerkt. Hierna zal een herindeling plaatsvinden in twee nieuwe poules, waarbij de punten uit de vooronde behaald tegen teams uit dezelfde poule worden meegenomen.

- De nummers 1-5 plaatsen zich voor de kampioenspoule. Hierin zal een halve competitie worden afgewerkt, opgeteld bij de punten die reeds behaald zijn tegen diezelfde teams in de voorronde.

- De nummers 6-9 plaatsen zich voor de tweede poule. Hierin zal een halve competitie worden afgewerkt, opgeteld bij de punten die reeds behaald zijn tegen diezelfde teams in de voorronde.

Opzet mixed competitie

Er hebben zich dit jaar 21 teams ingeschreven voor de mixed-competitie. Deze teams zijn ondergebracht in drie poules van zeven teams, die een halve competitie zullen afwerken. Hierna zal een herindeling plaatsvinden in drie nieuwe poules, waarin een hele competitie zal worden gespeeld. Punten uit de voorronde worden niet meegenomen naar de tweede ronde.

- De nummers 1-2 uit elke poule, plus de beste nummer 3, plaatsen zich voor de kampioenspoule.

- De resterende nummers 3, plus alle nummers vier, plus de twee beste nummers 5 plaatsen zich voor de tweede poule.

- De resterende nummer 5, plus alle nummers 6 en 7, plaatsen zich voor de derde poule.

Wedstrijdschema

Op de competitie-evalutieavond eind vorig seizoen is gesproken over de voor- en nadelen van een uit- en thuis-systeem. Het is duidelijk dat een dergelijk systeem praktisch gezien nog lang niet haalbaar is, maar in de toekomst een optie zou kunnen worden. De competitie-commissie zal daar dit jaar een voorschot op proberen te nemen door een bepaald team haar thuiswedstrijden zoveel mogelijk af te laten werken in de eigen stad of regio. Voordelen hiervan zijn ondermeer dat verenigingen met meerdere competitie-teams (heren en/of dames) vaker op dezelfde dag in dezelfde hal hun (thuis)wedstrijden zullen afwerken, en het dus makkelijker wordt elkaar onderling aan te moedigen, dan wel te coachen. Dit betekent ook dat de uitspelende ploeg vaker zal afreizen naar de thuisstad of -regio van de thuisploeg, in plaats van een willekeurige stad. In hoeverre een vereniging ook daadwerkelijk iets zal merken van deze nieuwe opzet zal nadrukkelijk verschillen per vereniging. Bij de indeling zijn wij natuurlijk afhankelijk van het aantal keer dat in een bepaalde plaats ook daadwerkelijk zalen beschikbaar zijn. Ook moet een en ander natuurlijk passen binnen het totale competitieschema en zal het nog steeds onvermijdelijk zijn dat een aanzienlijk aantal wedstrijden wordt afgewerkt op een willekeurige plaats.

De competitie-commissie zal gedurende het seizoen proberen in het wedstrijdschema zover mogelijk vooruit te te plannen, zodat ieder team ruim van tevoren weet waar en wanneer zij op een bepaalde dag moet spelen. Een probleem met betrekking tot de grootveldcompetitie gaat worden dat zowel in de heren tweede divisie als bij de damescompetitie gedurende het seizoen een herindeling zal gaan plaatsvinden. Het is onmogelijk efficient vooruit te plannen als niet duidelijk is welke wedstrijden gespeeld gaan worden en dus zal vaak de laatste ronde van een bepaalde voorronde poule moeten worden afgewacht voordat een schema voor de volgende competitieweekenden gemaakt kan worden. Hierdoor kan het rond zo'n herindeling voorkomen dat het precieze wedstrijdschema voor alle grootvelddivisies pas relatief laat bekend kan worden gemaakt. Wij snappen dat dit vervelend kan zijn; tegelijkertijd willen we er, zoals eerder gezegd, vooral voor zorgen dat het wedstrijdschema zo efficient mogelijk is voor alle deelnemende clubs.

Belangrijk punt hierbij: op de wedstrijdkalender op de NeFUB-site staan alle competitiedata van dit jaar, met, voor zover beschikbaar, de plaatsen waar gespeeld zal worden. Noteer deze data sowieso vantevoren goed in je agenda, ook als de indeling nog niet bekend is. Er zijn dit jaar veertien competitiezaterdagen ingepland. Dit betekent dat de teams uit de heren eerste divisie op alle 14 zaterdagen een wedstrijd moeten spelen, en de teams uit de heren tweede divisie en de damesdivisie vrijwel elke zaterdag. Houd deze zaterdagen dus bij voorbaat vrij!

Tenslotte, in het competitiedocument in augustus is aangeven dat een vereniging een verzoek heeft kunnen doen bepaalde weekenden niet te spelen, omdat men dan (te) weinig spelers heeft. Dit verzoek moest wel gedaan worden voordat het schema tot stand is gekomen en is nu dus niet meer mogelijk. Wij hebben verzoeken binnengekregen van FB Agents Dames, UC Face Off, Stick2It en HDM. We gaan proberen deze verzoeken zoveel mogelijk in te willigen, maar kunnen niets garanderen. Lukt het onverhoopt niet, zullen wij contact opnemen met de desbetreffende vereniging.

Play-offweekend?

Tijdens de competitie-evaluatie van eerder dit jaar is de mogelijkheid besproken om de grootveldcompetitie af te sluiten met een play-off weekend waarin het kampioenschap beslist zal worden. Hier is dit jaar nog niet voor gekozen, maar op de komende NeFUB ALV zal dit onderdeel op de agenda komen te staan, Alle clubs kunnen zich dan uitspreken over dit idee, en, als men voorstander is, in welke vorm dit dan zou moeten. In de competitie van volgend jaar kan dit idee dan verder worden uitgewerkt. 
WKdames2010warmlopen
U19 team in Weissenfels1
Nationaal damesteam 2011 Benidorm

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl