Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

< < Terug

SvF: Sportief Besturen Spel


14-11-2013; 

Op initiatief van het actieplan Naar een veiliger sportklimaat is er onlangs een online spel voor sportbestuurders gelanceerd, ‘Sportief Besturen'. In dit online spel kunnen bestuurders samen aan de slag met het oplossen van herkenbare verenigingsdilemma's, zoals ‘hoe kunnen we als bestuur beter uitdragen waar wij voor staan', ‘hoe gaan we om met wangedrag' of ‘hoe spreken we ouders aan'? Het spel geeft nieuwe inzichten om nog beter te besturen en is in nauwe samenwerking met 24 sportbonden ontwikkeld, waaronder de NeFUB. Het online spel is te vinden op www.sportiefbesturen.nl en is gratis te gebruiken voor alle floorballverenigingen.

De rollen van de sportbestuurder
Mensen bepalen de sfeer binnen de vereniging. Bestuurder spelen hierin een cruciale rol, omdat ze de visie en het beleid van de club samen met de leden bepalen en deze actief uitdragen. Dit geldt ook voor de thema's sportiviteit en respect. Vanuit het actieplan Naar een veiliger sportklimaat is daarom twee jaar geleden de workshop Sportief Besturen ontwikkeld.

Hierbij krijgt de sportbestuurder handvatten aangeboden om via bepaalde ‘rollen' invloed uit te oefenen op hoe leden met elkaar omgaan. De communicatierol leert bestuurders bijvoorbeeld hoe zij hun verenigingsbeleid actief kunnen uitdragen. Mocht je de cursus Sportief Besturen willen volgen neem dan contact met met de SvF coŲrdinator.

In navolging daarvan is het online spel ‘Sportief Besturen' ontwikkeld. Het online spel is ook interessant voor sportbestuurders die de workshop Sportief Besturen nog niet hebben gevolgd. Dan vormt het spel een mooie eerste stap om te ontdekken wat de kracht is van interactie met andere bestuursleden en wat je daardoor binnen de vereniging kunt realiseren.

Hoe werkt het?
In het online spel vormen bestuursleden een team en gaan ze samen gedurende 6 tot 10 weken iedere week een sport specifiek en veel voorkomend dilemma. Iedereen uit het team geeft aan hoe hij/zij het dilemma zou aanpakken. Vervolgens kunnen de leden uit het team op elkaar reageren en met elkaar bespreken welke maatregelen ze samen kunnen nemen.

Na zes gespeelde dilemma's ontvangt het team een tussenrapportage. Deze kan bijvoorbeeld worden besproken tijdens een bestuursvergadering. Ook ontvangt de vereniging een ZILVEREN certificaat Sportief Besturen. Door vervolgens nog vier lastige dilemma's te behandelen kunnen verenigingsbesturen het GOUDEN certificaat behalen met daarbij een eindrapport. Het eindrapport geeft een beeld van welke dilemma's voor de vereniging belangrijk zijn, welke ‘rollen' het meest zijn gekozen en het geeft inzicht in de wijze waarop het bestuur bestuurt.

Het online spel is te vinden via www.sportiefbesturen.nl. 
WKdames2010warmlopen
U19 team in Weissenfels1
Nationaal damesteam 2011 Benidorm

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl