Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

< < Terug

SPELREGELS: Spelregelwijziging 2014


19-05-2014; De IFF heeft onlangs de spelregels van floorball gewijzigd. Veel van deze wijzigingen zijn tekstuele wijzigingen om de regels duidelijker te maken. Al deze wijzigingen zijn terug te vinden onder de spelregels op deze website. De wijzigingen gaan in op 1 juli.

Naast de tekstuele wijzigingen zijn ook een aantal wijzigingen die van belang zijn voor het uitvoeren van floorball. De belangrijkste wijzingen zijn:

Aanvulling in regel 302:
Een bloedende speler mag niet deelnemen aan de wedstrijd totdat het bloeden onder controle is

Vervallen van regel 507.8:
De regel dat een vrije trap tegen krijgt als je als speler een voetpass ontvangt van een veldspeler uit zijn eigen team is geschrapt. Echter mag je als keeper nog steeds geen pass ontvangen of de bal pakken van een medespeler.

Aanvullend is hier regel 703.6 aangepast. Een ongeldig doelpunt is als een veldspeler van het aanvallende team de bal opzettelijk schopt en de bal het doel ingaat via een tegenstander of de uitrusting van een tegenstander. Een bedoelde voet-pass van de tegenstander die in het doel gaat wordt echter wel toegestaan.

Vervallen van regel 605.18
De regels dat je als speler een twee minuten straf krijgt bij het begaan van meerdere overtredingen die leiden tot een vrije slag is komen te vervallen. De twee minuten straf als een team het spel systematisch verstoort (605.19), door herhaaldelijke overtreden die leiden tot een vrije slag blijft van kracht.

Vervallen regel 606.6
Als je als speler herhaaldelijk een overtreding begaat die leidt tot een twee minuten straf bestond er een mogelijkheid om een vijf minuten straf te krijgen. Deze regel is geschrapt uit de spelregels.

Aanvulling in regel 610.1
Als speler of begeleider krijg je een 10 + 2 minuten straf als je onsportief gedraagt. Aan de regel is toegevoegd dat je niet met teveel begeleiders in de wisselzone mag bevinden. Per wedstrijd mogen er 5 begeleiders in de wisselzone zijn.

Vervallen teken 923
Door het schrappen van regel 605.18 en 606.6 is teken 923 komen te vervallen.

Wil jij het nieuwe spelregelboekje (hardcopy). Kun je deze aanschaffen voor Ä3,- bij de NeFUB. Bestellen kan via info@nefub.nl.


 
WKdames2010warmlopen
U19 team in Weissenfels1
Nationaal damesteam 2011 Benidorm

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl