Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

< < Terug

Eerste NeFUB-ledenvergadering op Papendal succesvol afgerond


24-11-2016; Op donderdag 24 november 2016 is de NeFUB-ALV gehouden. Voor het eerst sinds de verhuizing werden de leden uitgenodigd op de nieuwe locatie: het Nationaal Sportcentrum Papendal. In totaal waren zo'n dertig personen (van verschillende floorballverenigingen) aanwezig.

Voorzitter Victor de Bruin opende de vergadering om 20:00 uur. De notulen zullen later nog verstuurd worden naar alle verenigingen, maar hieronder reeds de belangrijkste punten:

Mededelingen
- Lidwien Reehuis stopt als bestuurslid Topsport.
- De verhuizing naar Papendal is zo goed als afgerond.
- Carlijn Martens, de bureaumedewerker van de NeFUB, heeft een vast contract gekregen.

Statutaire wijzigingen
Omdat de NeFUB verhuisd is, moeten de statuten gewijzigd worden. 80% van de kosten worden door het NOC*NSF betaald. Er zal een vereniging voor ongebonden leden opgericht worden, genaamd FloorballNL.

Advies Nationale Nederlanden
De NN group heeft een advies uitgebracht voor de samenwerking tussen de NeFUB en de FAN. Hun advies is meegestuurd met de stukken.

Meerjarenbeleidsplan en -begroting 2017-2020
Deze stukken worden zonder noemenswaardige discussie goedgekeurd.

Jaarplan en Begroting 2017
Ook deze stukken worden zonder noemenswaardige discussie goedgekeurd.

Competitiecommissie (CC)
De CC presenteert kort haar plannen om de competitie uit te breiden. Deze plannen worden meegestuurd met de notulen. Op de volgende ALV (juni 2017) zal hierover gestemd worden. Vragen kunnen naar competitie@nefub.nl of naar info@nefub.nl.

Scheidsrechterscommissie (SC)
Ook de SC presenteert kort haar plannen. De commissie heeft nauw contact met de CC. De SC is bezig met het opbouwen van de basis: bondsscheidsrechters, scheidsrechtersopleiding en spelplezier. Ook het plan van de SC wordt met de notulen meegestuurd. Vragen kunnen naar scheidsrechterscommissie@nefub.nl of info@nefub.nl.

Ondersteuningscommissie (OC)
De OC heeft verzocht opgeheven te worden. De vergadering wordt het hier niet over eens. Dit punt wordt verschoven naar de volgende ALV (juni 2017). Wel worden de commissieleden gedechargeerd.

Vacatures
Er wordt gezocht naar een penningmeester, een vertrouwenscontactpersoon en een bestuurslid Topsport. Daarnaast worden er nog mensen gezocht voor o.a. de mediacommissie en de scheidsrechterscommissie. Meer informatie kan opgevraagd worden via info@nefub.nl. 
Goaliedames
ScheidsenJoostenBart
WKdames2007Supporters

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl