Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

< < Terug

Kort verslag Algemene Ledenvergadering NeFUB


23-05-2017; 

Op dinsdag 23 mei 2017 vond de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NeFUB plaats. De stukken zijn voor aanvang naar de verenigingen gestuurd. De officiŽle notulen volgen zo spoedig mogelijk. Hieronder volgt een beknopt verslag.

1. Opening
De voorzitter, Victor de Bruin, opent de vergadering om 19:38 uur. Er zijn bijna vijftig aanwezigen. De agenda wordt met een aantal wijzigingen vastgesteld (zie Rondvraag).

2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld zonder noemenswaardige wijzigingen.

3. Jaarverslag
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Financieel jaarverslag
De interim-penningmeester, Dorothee Kruijs-Vogelesang, benoemt dat 2016 een roerig jaar geweest is op financieel gebied, maar dat de NeFUB nu schuldenvrij is. Echter moet de NeFUB nog bijzonder streng zijn in de financiŽle afhandeling van zaken, maar hier wordt hard aan gewerkt in samenwerking met NOC*NSF. De kasstukken worden na stemming goedgekeurd.

5. Wijzigingen wedstrijdreglement jeugd
Met de voorgestelde wijzigingen wordt getracht de jeugd meer veiligheid te bieden tijdens wedstrijden en meer zicht te krijgen op wat er gebeurt tijdens de wedstrijden. Ook zal er meer verwacht worden van scheidsrechters en goede begeleiding tijdens wedstrijden. Na een lange discussie wordt het wedstrijdreglement goedgekeurd.

6. Wijziging competitie opzet jeugd en teambijdragen
De belangrijkste voorgestelde wijziging betreft de verhoging van het aantal wedstrijddagen (van acht naar tien). Na stemming wordt het voorstel goedgekeurd.

7. Wijziging competitie opzet senioren en teambijdragen
Belangrijkste wijziging bij de heren (senioren) is de nieuwe verdeling van de divisies: deze gaan naar acht teams per competitie. Na stemming wordt het voorstel goedgekeurd.

8. Vacatures
Er worden veel mensen gezocht, o.a. een penningmeester, vertrouwenspersoon en commissieleden (Jeugd, Topsport, Media).

9. Rondvraag
- Het Nationaal Damesteam (NDT) wil graag meespelen in de Heren 1e Divisie. Voor seizoen 2017-2018 is dit niet realiseerbaar. Wel wil de NeFUB de dames de mogelijkheid bieden om op een aantal zondagen wedstrijden te spelen tegen deze heren. Het NDT pakt dit voornamelijk zelf op, in overleg met de NeFUB. Richting seizoen 2018-2019 zal er nader overleg plaatsvinden.
- De Ondersteuningscommissie (OC) wil zichzelf graag opheffen, omdat haar functie niet meer nodig geacht wordt. De vergadering keurt dit goed.
- N.a.v. de nieuwe sponsordeal met Zone zijn er een aantal vragen. De NeFUB geeft aan een duidelijke communicatie naar de verenigingen aan te zullen leveren. Zo zijn alle verenigingen en teams op de hoogte van de mogelijkheden wat betreft dit nieuwe contract.

10. Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22:22 uur.


 
Nationaal damesteam blauw 2010
WKdames2010Kijlstra
Goaliedames

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl