Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Veelgestelde vragen


 Wat is een wedstrijdlicentie?
 Hoe krijg ik een wedstrijdlicentie?
 Ik ben aangemeld voor een competitie, maar kom niet meer in actie. Kan ik het geld voor de licentie retour krijgen?
 Moet ons eerste team ook het sterkste team zijn?
 Ik wil een nieuwe speler aanmelden
 Wij willen een nieuwe speler aanmelden die eerder voor een andere club gespeeld heeft.
 Vanaf welke leeftijd is een speler speelgerechtigd voor de seniorencompetitie?
 Wanneer moet ik een internationale transfer aanvragen?
 Hoe vraag ik een internationale transfer aan?
 Wanneer is een speler transfervrij?
 Met hoeveel spelers moeten wij minimaal bij een wedstrijd aanwezig zijn?
 Ons team heeft voor een competitiewedstrijd / -ronde niet genoeg spelers.
 Mogen wij met getapede of geplakte rugnummers spelen?
 Wij hebben geen uittenue, maar moeten in uittenue spelen.
 Moet ik alle spelers van mijn team op het wedstrijdformulier zetten?
 In de wedstrijdstatistieken staat een fout.
 Wat telt als een schot op doel?
 Wie mag er deelnemen aan de Euro Floorball Cup?
 Hoe kunnen wij ons opgeven voor de Euro Floorball Cup?

Wat is een wedstrijdlicentie?

Een wedstrijdlicentie is een vast bedrag dat je per seizoen betaalt om uit te mogen komen in NeFUB floorball competities. Per seizoen betaal je slechts ťťn maal voor een wedstrijdlicentie ongeacht aan hoeveel competities je meedoet. Op dit moment heb je een wedstrijdlicentie nodig om mee te kunnen doen aan de seniorencompetitie en het bekertoernooi. De inkomsten uit de wedstrijdlicenties dekken voor de NeFUB deels de uitgaven voor organisatie van competitie en beker en de administratieve kosten. Alleen spelers met een wedstrijdlicentie worden opgenomen op de NeFUB (wedstrijd)statistieken pagina's. Zie verder ook 'Hoe krijg ik een wedstrijdlicentie'?.

Hoe krijg ik een wedstrijdlicentie?

Voor het verkrijgen van een wedstrijdlicentie hoef je zelfs niets te doen. Zodra jouw vereniging jou opgeeft voor een NeFUB competitie in een bepaald seizoen, vraagt zij automatisch ook voor jou een wedstrijdlicentie aan. De NeFUB incasseert de kosten voor de wedstrijdlicentie ook direct bij jouw vereniging en dus niet bij jou zelf. Jouw vereniging ontvangt ook bericht of je speelgerechtigd bent (wat meestal zo zal zijn als je lid bent van de NeFUB via diezelfde vereniging en geen buitenlandse transfer nodig hebt). Je krijgt dus verder geen pas of ander papier thuis.

Ik ben aangemeld voor een competitie, maar kom niet meer in actie. Kan ik het geld voor de licentie retour krijgen?

Zolang een aangemelde speler in geen enkele NeFUB competitie in het lopende seizoen in actie is gekomen, dan kan deze speler worden afgemeld met teruggave van het bedrag voor de wedstrijdlicentie. Hiervoor dient deze speler voor 31 december schirftelijk (per mail of post) te worden afgemeld. Als een speler al een of meerdere wedstrijden in een NeFUB competitie heeft gespeeld, vind er geen restitutie meer plaats en blijft de speler gedurende het gehele seizoen aangemeld. Ook na 31 december kunnen er geen spelers meer worden afgemeld en vindt er geen restitutie meer plaats.

Moet ons eerste team ook het sterkste team zijn?

Dat is wel zo verstandig, omdat de competitie-indelingen worden gemaakt op basis van de resultaten van het voorgaande seizoen (zie ook de bepalingen in het NeFUB wedstrijdreglement). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de nummering van de teams overeenkomt met de sterkte van het team, dus het eerste team krijgt de klassering overeenkomend met het best presterende team in het voorgaande seizoen, en zo verder.

Ik wil een nieuwe speler aanmelden

Tijdens het seizoen, dus na het invoeren van de eerste spelerslijst, kan je via het clubportaal altijd nog nieuwe spelers aanmelden. De aanmelding dient uiterlijk twee werkdagen voor de eerste competitiedag waarop je deze speler voor je team wilt laten uitkomen, ingevoerd te zijn, waarna de NeFUB de aanvraag controleert en accoordeert.

Aanmelden van een nieuwe speler kan gedurende het gehele seizoen. Alleen als deze speler van een andere club afkomstig is (in Nederland of een ander land) geldt een deadline (31 december) waarna geen transfers meer mogelijk zijn. Toch nog vragen? Stuur een email naar licenties@nefub.nl.

Wij willen een nieuwe speler aanmelden die eerder voor een andere club gespeeld heeft.

Voor het transfereren van spelers van een andere club geldt een deadline, op dit moment 31 december. Na deze datum is een transfer voor het lopende seizoen niet meer mogelijk. Zie hiervoor ook het NeFUB wedstrijdreglement. Voor 31 december geldt het volgende: Indien de speler van een andere Nederlandse club afkomstig is en in de afgelopen twee jaar niet voor een buitenlandse club is uitgekomen is er geen enkele belemmering voor aanmelding in Nederland. De speler kan gewoon via de spelerslijst (aan het begin van het seizoen), of via het aanmeldingsformulier voor een nieuwe speler (tijdens het seizoen) aangemeld worden. Op het formulier wordt de naam van de vorige club op de daarvoor bestemde plek ingevuld, waarmee de transfer wordt afgerond. Indien de speler van een Nederlandse club afkomstig is en in de afgelopen 2 jaar ook voor een buitenlandse club is uitgekomen is de procedure in principe hetzelfde als hierboven, maar in dit geval is het wijselijk te controleren of bij de vorige (Nederlandse) club de internationale transfer correct is afgehandeld. Dit kan op de IFF website (www.floorball.org) gecontroleerd worden op de transferlijst van het betreffende seizoen. Dit om het risico van een (zeer zware) sanctie door de IFF uit te sluiten. Indien de speler van een buitenlandse club afkomstig is, is het nodig eerst een internationale transfer aan te vragen. Aanmelding bij de NeFUB kan pas gebeuren als de internationale transfer is afgehandeld. Zie hiervoor ook "Wanneer moet ik een internationale transfer aanvragen" en "Hoe vraag ik een internationale transfer aan". Toch nog vragen? Stuur een email naar licenties@nefub.nl.

Vanaf welke leeftijd is een speler speelgerechtigd voor de seniorencompetitie?

Een speler is speelgerechtigd voor de seniorencompetitie vanaf het moment dat hij de minimum leeftijd bereikt (op dit moment 15 jaar). Als peildatum geldt 31 december. Dus iedereen die op 31 december van het lopende seizoen 15 jaar of ouder is, is speelgerechtigd.

Wanneer moet ik een internationale transfer aanvragen?

We adviseren je om nieuwe spelers ALTIJD te vragen of ze de afgelopen 4 jaar in het buitenland hebben gewoond en daarbij floorball hebben gespeeld (bij een club of op het werk of gewoon voor de lol). Zo ja, vraag dan ALTIJD een internationale transfer aan. De IFF controleert dan of een transfer ook echt nodig is. Ook wanneer je in de afgelopen twee jaar in Nederland in een heren of dames competitie (incl. bekertoernooi) hebt gespeeld (of ingeschreven bent geweest) en nu voor een buitenlandse club in een floorball competitie uit wil komen, moet je een internationale transfer aanvragen. (Voor het meespelen in de mixed klein veld competitie is geen internationale transfer nodig. Ook voor spelers die enkel in de mixed klein veld competitie hebben gespeeld en nu in het buitenland in een floorball competitie willen spelen, is geen internationale transfer nodig. De mixed klein veld competitie is geen internationaal erkende competitie. (Tekst over meespelen in de mixed competitie is aan verandering onderhevig. Het is momenteel WEL noodzakelijk dat een internationale transfer wordt aangevraagd)) Zie verder ook "Hoe vraag ik een internationale transfer aan?". De regels omtrent internationale transfers zijn vastgelegd door de International Floorball Federation (IFF), zie voor de gedetailleerde (en up-to-date) regels de IFF website www.floorball.org.

Hoe vraag ik een internationale transfer aan?

Het aanvragen van een internationale transfer geschiedt via de International Floorball Federation (IFF), die ook de regels waaraan moet worden voldaan vast stelt (zie ook "Wanneer moet ik een internationale transfer aanvragen?"). De volledige aanvraagprocedure is te vinden op de IFF website www.floorball.org. Voor het aanvragen van de transfer moet ook de club waar je wilt vertrekken het transferformulier tekenen. De transfer is pas geldig als de IFF deze bekrachtigd heeft. Pas daarna kan een speler bij de NeFUB worden aangemeld voor een competitie (uitgezonderd mixed klein veld). Of je transfer bekrachtigd is kun je zien op de IFF website: www.floorball.org > Transfers > betreffende jaar > To Netherlands

Wanneer is een speler transfervrij?

Een speler is transfervrij als hij in de afgelopen 2 jaar niet in een door de Intenational Floorball Federation (IFF) erkende competitie in Nederland of in het buitenland is uitgekomen.

Met hoeveel spelers moeten wij minimaal bij een wedstrijd aanwezig zijn?

Bij aanvang van de wedstrijd dient een volledig speelklaar team in het veld te staan (bij groot veld 5 veldspelers en een keeper, bij mixed klein veld 2 heren en 2 dames, bij klein veld met keeper 3 veldspelers en een keeper). Daarnaast moeten er tijdens de wedstrijd de gehele wedstrijdduur voldoende spelers beschikbaar zijn om een minmale line-up op het veld te hebben (bij groot veld minimaal 3 veldspelers en een keeper, bij klein veld met keeper 2 veldspelers en een keeper, bij klein veld zonder keeper 2 veldspelers van het juiste geslacht). Als er meerdere straffen tegelijk uitgedeeld zijn, dan kan het voorkomen dat er meer dan twee personen op de strafbank zitten. Hierom kan een team meer spelers nodig hebben dan het minimaal benodigde aantal spelers om de wedstrijd te starten. Zie voor de regels omtrent straffen en het minimaal benodigde aantal spelers ook de officiŽle NeFUB en IFF spelregels.

Ons team heeft voor een competitiewedstrijd / -ronde niet genoeg spelers.

Tot uiterlijk twee werkdagen voor die competitiewedstrijd kun je nieuwe spelers aanmelden voor je team. De nieuw aangemelde speler is overigens pas speelgerechtigd als je van de NeFUB een bevestiging hebt ontvangen. Elk team moet elke wedstrijd beginnen met een volledige en correcte line-up (bij groot veld 5 veldspelers en een keeper, bij mixed klein veld 2 heren en 2 dames, bij klein veld met keeper 3 veldspelers en een keeper). Verder moeten er de gehele wedstrijd voldoende spelers in het veld kunnen staan (zie ook "Met hoeveel spelers moeten wij minimaal bij een wedstrijd aanwezig zijn?"). Indien je niet over voldoende spelers beschikt voor een (of meerdere) competitiewedstrijden, dan moet je dat zo spoedig mogelijk bij de NeFUB competitie commissie melden. Indien een team niet speelklaar voor een wedstrijd verschijnt (of in het geheel niet verschijnt), dan riskeer je als vereniging financiŽle en andere sancties (zie hiervoor het wedstrijdreglement en het bijbehorende sanctie-overzicht).

Mogen wij met getapede of geplakte rugnummers spelen?

Nee, het spelen met van tape gemaakte of op een andere manier vastgeplakte rugnummers is niet toegestaan. Dit omdat deze nummers tijdens het spelen, onder andere onder invloed van zweet, (gedeeltelijk) los kunnen laten. Het rugnummer dient vast op het shirt geprint of gedrukt te zijn.

Wij hebben geen uittenue, maar moeten in uittenue spelen.

Dat kan niet. Alle teams moeten een thuis- en uittenue hebben. Je mag daarbij gebruik maken van hesjes (met rugnummer). De nummers op het uittenue hoeven overigens niet hetzelfde te zijn als op het thuistenue.

Moet ik alle spelers van mijn team op het wedstrijdformulier zetten?

Nee, op het wedstrijdformulier horen alleen die spelers en begeleiders te staan die daadwerkelijk bij de wedstrijd aanwezig zijn. Alle overige spelers van het team horen niet op het wedstrijdformulier vermeld te worden. Het wedstrijdformulier is de indicatie van hoe de wedstrijd verlopen is. Welke spelers vermeld staan op het wedstrijdformulier heeft geen implicaties in het geval de wedstrijd afgebroken en later overgespeeld zou worden (zie hiervoor ook de bepalingen omtrent afgebroken wedstrijden in het NeFUB wedstrijdreglement).

In de wedstrijdstatistieken staat een fout.

Als je denkt dat er een fout zit in de wedstrijdstatistieken zoals weergegeven op de NeFUB website, dan kun je dat melden bij de NeFUB Competitieleiding (schriftelijk of per e-mail). Wij gaan dan na of datgene wat op de site staat overeenkomt met hetgeen op het wedstrijdformulier is vermeld. Is dit niet het geval, dan zal de fout hersteld worden. Is dit wel het geval dan blijft alles zoals het was: de weergave van de wedstrijd op het wedstrijdformulier is bindend en dit kan niet meer worden veranderd.

Wat telt als een schot op doel?

Elke keer dat de bal tussen of op de doelpalen of doellat wordt geschoten geldt als een schot op doel. Ook als de bal tegen de keeper, terwijl deze zich voor het doel of de doelpalen of doellat bevindt, aan wordt geschoten telt dit als een schot op doel. Een doelpunt telt ook als een schot op doel. Een bal die geblokt wordt door een verdediger van de tegenpartij of door een eigen speler geldt NIET als een schot op doel. Een terugspeelbal op de eigen keeper telt ook NIET als een schot op doel, een terugspeelbal die in het eigen doel verdwijnt echter wel (want dit is een doelpunt).

Wie mag er deelnemen aan de Euro Floorball Cup?

De landskampioen in de hoogste divisie van heren en dames competitie komt in aanmerking voor deelname aan de voorronde van de Euro Floorball Cup.

Hoe kunnen wij ons opgeven voor de Euro Floorball Cup?

De NeFUB ontvangt van de IFF aan het eind van het seizoen een uitnodiging voor deelname aan de Euro Floorball Cup door de landskampioen. Deze uitnodiging en de overige informatie wordt door de NeFUB doorgestuurd naar de betreffende verenigingen. Hierbij zitten ook alle inschrijvingsbescheiden.

 
Goaliedames
ScheidsenJoostenBart
WKdames2007Supporters

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl