Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

VOG

Een goede manier om een veilig sportklimaat te creŽren is van vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. De kosten die gemaakt worden bij de aanvraag van een VOG kunnen gedeclareerd worden bij het NOC*NSF. Omdat de sportwereld een veilige omgeving hoort te zijn voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen, is een gratis VOG bijzonder goed nieuws voor alle sportverenigingen.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het is belangrijk dat iedereen en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kan sporten bij de sportvereniging. Om de kans op Seksuele Intimidatie (SI) te verminderen, kunnen verenigingsbestuurders verschillende maatregelen nemen (zie hiervoor de  seksuele intimidatie).


Eťn van deze maatregelen is het vragen van een VOG van personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen. Door een VOG te vragen, verkrijg je meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als vereniging te laten zien dat je een veilig sportklimaat serieus neemt.

Vergoeding VOG's in de sport

Vanaf 1 september 2012 kunnen verenigingen de kosten van VOG's van hun vrijwilligers declareren bij NOC*NSF. Dit kan alleen als een sportbond, waarbij jouw vereniging is aangesloten, deelneemt aan het vergoeden van de VOG in de sport. Bij de NeFUB is dit het geval. Voorlopig komen alleen vrijwilligers die werken met minderjarigen voor de vergoeding in aanmerking en geldt de regeling uitsluitend voor VOG's die dit jaar worden aangevraagd.

Op www.nocnsf.nl/vog vind je alle informatie over de invoering van de gratis VOG in de sport, waaronder handleidingen voor het aanvraag- en declaratieproces van een VOG, tips voor verenigingen bij het invoeren van de VOG in hun vereniging, voorlichtingsfolders voor vrijwilligers en informatie over de achtergrond en spelregels van het project.

Voor de informatiefolder over VOG klik hier. 
WKdames2010Kijlstra
Goaliedames
ScheidsenJoostenBart

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl