Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Oprichten vereniging


Het oprichten van een floorballvereniging – Een richtlijn
De oprichting van een floorballvereniging lijkt een enorme stap. Dit blijkt in de praktijk best mee te vallen. Met goede begeleiding kun je ook als leek op dit gebied erg ver komen. Voordat je echter een echt stabiele vereniging hebt die zichzelf volledig kan ondersteunen heb je wel vaak 2 jaar nodig. Gelukkig hoef je niet te wachten met floorballen tot die 2 jaar voorbij zijn, dit kan uiteraard al veel eerder. Wij hebben de belangrijkste stappen op een rij gezet. Het beschrijft het oprichtingsproces van verenigingen in een 4-tal fasen. Maar eerst geven we je wat achtergrondinformatie over de sport floorball en verenigingen in het algemeen.

Grootveld of Kleinveld
Een floorball team bestaat bij grootveld uit 5 veldspelers en een keeper. Floorball wordt gespeeld met herenteams, damesteams, maar soms ook gemengd. Omdat floorball een snelle en dus vermoeiende sport is, beschikt een team meestal over een flinke voorraad reservespelers, die continu door gewisseld mogen worden. Voor beginnende verenigingen is de mixed kleinveld variant vaak erg aantrekkelijk. Hier speel je 4 tegen 4 met kleine goals in eventueel gemengde vorm. Je kunt deze variant spelen in kleinere sporthallen, die veel vaker nog beschikbaar zijn op aantrekkelijke trainingstijden.

Verenigingen, algemene achtergrondinformatie
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die volgens bepaalde regels een bepaald doel willen verwezenlijken. De wet kent slechts twee beperkingen van dit doel. Het doel mag vanzelfsprekend niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde of op aantasting van de goede zeden én het doel mag niet zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid, maar er kunnen 2 soorten verenigingen worden onderscheiden:

1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen die zijn opgericht bij notariële akte waarin de statuten zijn opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk!

2. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in eerdergenoemde notariële akte. Iedere bestuurder is hier dus hoofdelijk aansprakelijk. Deze verenigingen kunnen:
• géén erfgenaam zijn (er mogen wel legaten worden aanvaard); en
• géén registergoederen verkrijgen.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Let op! Een duidelijk verschil tussen de vereniging met volledige- of beperkte rechtsbevoegdheid is, dat bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging.

Statuten
In de statuten worden de belangrijkste regels van de vereniging neergelegd. Als de vereniging bij notariële akte wordt opgericht, dan moeten in ieder geval de volgende punten in de statuten worden opgenomen:
• de naam en de plaats van vestiging;
• het doel;
• de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging;
• de wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering;
• de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
• de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding.

Voor wijziging van de statuten van een bij notariële akte opgerichte vereniging is eveneens een notariële akte vereist. Behalve statuten hanteren verenigingen vaak een huishoudelijk reglement. Hierin zijn de meer specifieke regels voor de vereniging opgenomen.

Klik hier voor de voorbeeld statuten die de NeFUB beschikbaar stelt.

Richtlijn tot het oprichten van een floorballvereniging
Het oprichten van een vereniging, en een floorballvereniging in het bijzonder kan worden onderverdeeld in een 4-tal fasen. Na een oriëntatiefase waarin je je af kunt vragen of het wel handig is om überhaupt een floorballvereniging op te richten ga je over op de vormgevingsfase: Hoe willen jullie dat de nieuwe vereniging er ongeveer uit gaat zien? Hoe groot moet de vereniging worden? Wordt het een gesloten vereniging (vriendenclub) of open vereniging? Op welke leeftijdsgroepen richt de vereniging zich? Tijdens de vormgevingsfase kan er ook al begonnen worden met introductietrainingen. Na de vormgeving komt de uitwerkingsfase. Hier wordt daadwerkelijk begonnen met het zoeken naar geschikte zaalruimte, het werven van leden, het zoeken van trainers e.d. Tenslotte komt de afrondingsfase.
Per fase kunnen een aantal stappen worden onderscheiden die nieuwe verenigingen moeten doorlopen. De ene stap zal bij de ene vereniging wat meer moeite kosten dan de andere stap. In het algemeen is het handig om gedurende het oprichtingsproces contact te houden met de NeFUB. Op het NeFUB bureau zitten medewerkers die allemaal ervaring hebben met het oprichten van verenigingen en kunnen vanuit deze praktijk tips geven.

Klik hier voor het gehele stappenplan .


 
U19 team in Weissenfels1
Nationaal damesteam 2011 Benidorm
Nationaal damesteam blauw 2010

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl