Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Vacatures


Hieronder vindt u een overzicht van de vacatures die op dit moment openstaan bij de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond.

Penningmeester bestuur
De Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) zoekt per direct een nieuwe penningmeester van het bestuur. De penningmeester vormt samen met de voorzitter (vacant) en secretaris het dagelijks bestuur. Naast het dagelijks bestuur heeft de NeFUB diverse algemene bestuursleden, maximaal 4 met allen een eigen portfolio. Het betreft een vrijwilligersfunctie voor drie jaar.
De Nederlandse Floorball en Unihockeybond is met ongeveer 1200 leden een van de kleinere sportbonden in Nederland. De bond wil floorball ontwikkelen en vertegenwoordigen als volwaardige sport, floorball stimuleren als breedtesport en topsport en de sport internationaal positioneren. De NeFUB draagt passie voor floorball uit, handelt transparant en is toegankelijk voor alle leden en stakeholders. De bond wil een professionele en financieel gezonde sportbond zijn die meerwaarde biedt aan haar leden, door de sport te ondersteunen en te faciliteren en door een platform te zijn voor floorballkennis, -kunde en -beoefening.

Taken
Het is de taak van de penningmeester de financiŽn te beheren. De dagelijkse financiŽle administratie wordt verzorgd door onze bureaumedewerkster, die daarbij jouw review en ondersteuning nodig heeft. Als penningmeester accordeer jij de declaraties en facturen, waarna je de betaling verzorgt. Je werkt samen met de vrijwilligerscommissies om wensen rondom algehele financiŽle ontwikkelingen in de Algemene Ledenvergaderingen te introduceren en ter stemming te brengen.
Ook lever je als penningmeester regelmatig actuele financiŽle overzichten aan het bestuur en leg je hierover verantwoording af. In overleg met het bestuur neem je financiŽle beslissingen en reken je de financiŽle kant van te nemen besluiten door. Bovendien draag je als penningmeester zorg voor het bewaren van de financiŽle informatie over een periode van zeven jaar. De financiŽle administratie wordt gearchiveerd op het kantoor van de NeFUB.
De penningmeester verzorgt tevens de jaarlijkse begroting. Deze stel je op per kalenderjaar en leg je ter goedkeuring voor aan de ALV. Ook ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van de jaarrekening en leg je deze voor aan de ALV. Hieraan voorafgaand geef je de kascommissie de gelegenheid het financiŽle jaarverslag te controleren.

Gewenste kennis en kwaliteiten
 • - Minimaal 3 jaar ervaring in een financiŽle (bestuurs)rol
 • - HBO/WO werk- en denkniveau
 • - Affiniteit met sport en/of floorball in het bijzonder is een prť

Tijdsinvestering
De functie van penningmeester van de NeFUB neemt gemiddeld 4 uur per week in beslag.

Interesse?
Stuur je motivatie naar NeFUB secretaris Dorothee Vogelesang via secretariaat@nefub.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Dorothee Vogelesang via telefoonnummer 06-23849133 of secretariaat@nefub.nl.
De penningmeester wordt geÔnstalleerd door de Algemene Ledenvergadering. Wanneer jouw aanmelding leidt tot installatie in het bestuur, zal dit in de eerstvolgende ALV ter stemming worden gebracht.
Bestuurslid Topsport
De Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) zoekt per direct een bestuurslid Topsport. Het bestuurslid Topsport vormt samen met het bestuurslid Jeugd, bestuurslid Media & PR en het bestuurslid FAN het algemeen bestuur van de bond. Het bestuur wordt gecompleteerd door het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het betreft een vrijwilligersfunctie voor drie jaar.
De Nederlandse Floorball en Unihockeybond is met ongeveer 1200 leden een van de kleinere sportbonden in Nederland. De bond wil floorball ontwikkelen en vertegenwoordigen als volwaardige sport, floorball stimuleren als breedtesport en topsport en de sport internationaal positioneren. De NeFUB draagt passie voor floorball uit, handelt transparant en is toegankelijk voor alle leden en stakeholders. De bond wil een professionele en financieel gezonde sportbond zijn die meerwaarde biedt aan haar leden, door de sport te ondersteunen en te faciliteren en door een platform te zijn voor floorballkennis, -kunde en -beoefening.

Taken
Als algemeen bestuurslid Topsport ben je het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers en sporters van onze nationale teams. Als gewaardeerde ‘sparringpartner' vervul je een sturende, coŲrdinerende en verbindende rol binnen het ‘topsportnetwerk' van de NeFUB, dat bestaat uit vrijwilligers in de nationale stafteams en opleidingsteams. Daarnaast werk je nauw samen met het algemeen bestuurslid Jeugd, waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor talentvolle jeugdspelers vorm krijgen.
Het algemeen bestuurslid Topsport is verantwoordelijk voor het tot stand brengen en het uitvoeren van het nationaal team beleid van de NeFUB. Daarnaast is het aan jou om, samen met de NeFUB voorzitter, de stafteams en trajecten te evalueren op uitvoer, functioneren en resultaat. Je laat je zien op momenten waarop topsport wordt beoefend, en praat met diverse betrokkenen over de ervaringen en ziet kansen voor ontwikkeling.

Gewenste kennis en kwaliteiten
 • - Ervaring en/of affiniteit met topsport
 • - Ervaring in een bestuursrol
 • - HBO werk- en denkniveau
 • - Affiniteit met sport en/of floorball in het bijzonder is een prť

Tijdsinvestering
De functie van bestuurslid Topsport van de NeFUB neemt gemiddeld 4 uur per week in beslag.

Interesse?
Stuur je motivatie naar NeFUB secretaris Dorothee Vogelesang via secretariaat@nefub.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Dorothee Vogelesang via telefoonnummer 06-23849133 of secretariaat@nefub.nl.
Het bestuurslid Topsport wordt geÔnstalleerd door de Algemene Ledenvergadering. Wanneer jouw aanmelding leidt tot installatie in het bestuur, zal dit in de eerstvolgende ALV ter stemming worden gebracht.
Commissie NK Jeugd - commissielid
De vorige editie van het NK jeugd heeft in Amsterdam veel gebracht: een school die volledig verliefd is geworden op de sport, waar de beker trots door de klassen ging. Een enorme stijging in ledenaantal en meer dan een verdubbeling in teams. Ouders die in de tuin floorballveldjes bouwen om met kinderen uit de buurt te floorballen en te oefenen.

De charme van het toernooi is dat heel Nederland bij elkaar komt om tegen elkaar te spelen; heel floorballend Nederland op 1 plek, samen. En voor komend jaar staan we samen voor een mooie uitdaging; het NK jeugd nog succesvoller, leuker, inspirerender en groter maken! Dit seizoen zal in Sporthallen Zuid in Amsterdam het NK voor C-, D-, en E-jeugd plaatsvinden (18 mei 2019) en een week later (25 mei 2019) speelt in Sportcentrum Olympos in Utrecht de A/B-jeugd hun NK.

Voor de organisatie van het NK Jeugd wordt een commissie gevormd met personen van verschillende verenigingen zodat de organisatie samen gedragen wordt. FB Agents neemt hier samen met de NeFUB initiatief in, maar kan het niet alleen. Wil jij een positieve impact hebben op en een verschil maken voor floorball in Nederland en vind jij de floorball jeugd belangrijk? Meld je aan en help samen met een leuke en gemotiveerde groep mensen het NK Jeugd ook in 2019 een succes te maken!
Het betreft een vrijwilligersfunctie waarbij overlegd wordt over je investering qua tijd. Er wordt een startbijeenkomst georganiseerd waarin het toernooi en de diverse rollen zullen worden besproken en afgestemd. Bij interesse kan je contact opnemen met Carlijn Martens via carlijn@nefub.nl.
Scheidsrechterscommissie - commissielid jeugd
De scheidsrechterscommissie behartigt de belangen van alle floorballscheidsrechters en is aanspreekpunt voor alle scheidsrechters binnen de NeFUB. De commissie spant zich in om de scheidsrechteropleiding te verbeteren en coŲrdineert de opleiding tot bondsscheidsrechter.

Als commissielid jeugd zet je je actief in om het niveau van en het aantal scheidsrechters binnen de jeugdcompetities de verhogen. Je ziet kansen en knelpunten en draagt bij aan het ontwikkelen van een opleiding voor jeugdscheidsrechters.
Het betreft een vrijwilligersfunctie die gemiddeld 1 Š 2 uur per week in beslag neemt. Bij interesse kan je contact opnemen met het bestuurslid Jeugd via jeugd@nefub.nl of het bondsbureau via info@nefub.nl.
Competitiecommissie - commissielid
De competitiecommissie verzorgt in de coŲrdinatie en planning van de floorball seniorencompetitie en het bekertoernooi voor zowel dames als heren. De commissie onderhoudt contact met het bondsbureau en bestuur en adviseert hen over competitie gerelateerde zaken. In de planning van de wedstrijden wordt tevens samengewerkt met de scheidsrechterscommissie.

Als commissielid draag jij je steentje bij op het gebied waar jouw kwaliteiten liggen. Ben je communicatief sterk? Dan kan je de communicatie tussen de commissie en verenigingen, teams, bondsbureau en bestuur verzorgen. Ben jij een uitstekende planner? Dan komt jouw bijdrage aan het maken van de wedstrijdschema's goed van pas!
Het betreft een vrijwilligersfunctie die gemiddeld 1 Š 2 uur per week in beslag neemt. Bij interesse kan je contact opnemen met de competitiecommissie via competitie@nefub.nl of het bondsbureau via info@nefub.nl.
Mediacommissie - commissielid social media
De mediacommissie houdt zich op een creatieve manier bezig met praktische (digitale) zaken. Maandelijks maakt de commissie een nieuwsbrief, waarbij onderwerpen als competitie, bestuurszaken en nationale teams behandeld worden. De commissie houdt tevens de social media bij, met daarin vergelijkbare nieuwsberichten. Ten slotte is de commissie, in samenwerking met andere vrijwilligers, bezig met het uitwerken van een nieuwe website (zowel technisch als inhoudelijk).

Als commissielid kun je je bezig houden met al deze facetten, of je kiest ervoor je te focussen op ťťn specifiek punt. Dus wil jij de social media beheren, ůf juist maandelijks de nieuwsbrief in elkaar knutselen (of beide), of heb je nog meer leuke ideeŽn voor de commissie? Reageer dan snel!
Het betreft een vrijwilligersfunctie die gemiddeld 1 Š 2 uur per week in beslag neemt. Bij interesse kan je contact opnemen met het bestuurslid Media & PR via media@nefub.nl of het bondsbureau via info@nefub.nl.
Vrijwilligers projecten

Trainersopleidingen
 • Instructeur/docent trainersopleidingen / o.l.v. bestuurslid FAN / tijdsbesteding +- 2 uur per week (1 uur voorbereiding, 1 uur cursus)
 • Ontwikkelen trainersopleidingen o.l.v. bestuurslid FAN / tijdsbesteding +- 1 uur per week

Clinics en materiaalverhuur
 • Onderzoek kosten / o.l.v. penningmeester / tijdsbesteding +- 1 uur per week
 • Onderzoek aanbod en uitvoering / o.l.v. bestuurslid FAN / tijdsbesteding +- 1 uur per week

Verenigingsondersteuning
 • Onderzoek aanbod en uitvoering / o.l.v. bestuurslid FAN / tijdsbesteding +- 1 uur per week
 • Onderzoek verenigingslicentie-systeem / o.l.v. secretaris / tijdsbesteding +- 1 uur per week

Seniorencompetitie
 • Onderzoek uit en thuis systeem / o.l.v. secretaris / tijdsbesteding +- 1 uur per week
 • Onderzoek wedstrijdlicentiesysteem / o.l.v. secretaris / tijdsbesteding +- 1 uur per week

Jeugd
 • Onderzoek versterken jeugd / o.l.v. bestuurslid Jeugd / tijdsbesteding +- 1 a 2 uur per week

Scheidsrechters
 • Ontwikkelen scheidsrechtersopleidingen / o.l.v. scheidsrechterscommissie / tijdsbesteding +- 1 uur per week

Topsport
 • Afronden beleidsplan Nationale Teams / o.l.v. bestuurslid Topsport / tijdsbesteding +- 1 uur per week
 
WKdames2010warmlopen
U19 team in Weissenfels1
Nationaal damesteam 2011 Benidorm

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl