Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Hoofdstuk 1: Het speelveld

Ga naar hoofdstuk:   1  |  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  

101 Afmetingen van het speelveld
1) Het speelveld is 40 m x 20 m groot. Rondom het speelveld bevindt zich een boarding met afgeronde hoeken die is goedgekeurd door de IFF en als dusdanig gemarkeerd is.
Het rechthoekige speelveld is minimaal 36 m x 18 m.

102 Markeringen op het speelveld
1) Alle markeringen worden gemaakt met lijnen van 4-5 cm breed in een duidelijk zichtbare kleur.

2) Een middellijn en middenstip worden aangegeven.
De middellijn is parallel aan de korte zijden van het speelveld en deelt het speelveld in twee gelijke helften.

3) Keepersgebieden (IFF: goal creases) van 4 m x 5 m worden aangegeven op 2,85 m vanaf de korte zijden van het speelveld.
De keepersgebieden zijn rechthoekig en de afmetingen geven lengte x breedte aan inclusief de lijnen. De keepersgebieden worden gecentreerd ten opzichte van de lange zijden van het speelveld.

4) Doelgebieden (IFF: goalkeeper areas) van 1 m x 2,5 m worden aangeven op 0,65 m voor de achterkant van de keepersgebieden.
De doelgebieden zijn rechthoekig en de afmetingen geven lengte x breedte aan inclusief de lijnen. De doelgebieden worden gecentreerd ten opzichte van de lange zijden van het speelveld.

5) De achterlijnen van het doelgebied dienen ook als doellijnen. Daartoe worden markeringen op de achterlijnen van het doelgebied gemaakt. Deze markeringen zijn 1,6 m uit elkaar.
De doellijnen worden gecentreerd ten opzichte van de lange zijden van het speelveld. De markeringen voor de doelpalen bestaan uit onderbrekingen van de achterlijn van het doelgebied of met korte lijnen, loodrecht op de achterlijnen van de doelgebieden.

6) Face-off punten worden gemarkeerd op de middellijn en op de denkbeeldige verlengingen van de doellijnen, 1,5 m vanaf de lange zijden van het speelveld, niet groter dan 30 cm in diameter.
De face-off punten mogen gemarkeerd worden met een kruis. De punten op de middellijn mogen denkbeeldig zijn.

103 Het doel
1) Doelen, goedgekeurd door de IFF en als dusdanig gemarkeerd, worden geplaatst met de palen op de voorgeschreven markeringen.
De openingen van de doelen wijzen naar de middenstip.

104 Wisselzones
1) Wisselzones met een lengte van 10 m worden gemarkeerd langs de lange zijde van het speelveld op 5 m van de middellijn. Er staan banken voor de spelers.
De wisselzones worden gemarkeerd aan beide kanten van de boarding. De wisselzones hebben een maximale diepte van 3 m, gemeten vanaf de boarding. De spelersbank, die plaats moet bieden aan tenminste negentien personen, moet op voldoende afstand van de boarding staan.
De wisselzone kan ook aan de bovenkant van de boarding, met een andere kleur, gemarkeerd worden.


105 Wedstrijdsecretariaat en strafbanken
1) Een wedstrijdsecretariaat met strafbanken wordt tegenover de wisselzones, bij de middellijn geplaatst.
Het wedstrijdsecretariaat en de strafbanken worden op voldoende afstand van de boarding geplaatst. Er is een afzonderlijke strafbank voor elk team aan weerszijden van het wedstrijdsecretariaat. Op elke bank is plaats voor tenminste twee personen. De zones voor de strafbanken hebben een lengte van 2m en worden minimaal 1m van de middellijn geplaatst, deze worden aan beide kanten van de boarding zichtbaar gemarkeerd.
Vrijstelling voor de plaatsing van het wedstrijdsecretariaat en strafbanken kan door de wedstrijdleiding gegeven worden. In dit geval zal er een minimale ruimte van 2 m tussen de straf- en wisselbanken zijn.


106 Inspectie van het speelveld
1) Ruim voor de wedstrijd controleren de scheidsrechters het speelveld en zien er op toe dat eventuele gebreken gecorrigeerd worden.
Alle gebreken die niet gecorrigeerd kunnen worden moeten worden gemeld. De organisator is verantwoordelijk voor het corrigeren van gebreken en voor het in goede staat houden van de boarding gedurende de wedstrijd. Alle gevaarlijke voorwerpen worden verwijderd of afgeschermd.

Ga naar hoofdstuk:   1  |  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   
ScheidsenJoostenBart
WKdames2007Supporters
WKdames2010warmlopen

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl