Protocol Floorballwedstrijden en Corona

Het nieuwe floorball seizoen is eindelijk begonnen! De eerste speeldagen waren spannend, zou alles wel lukken? Maar over het algemeen hebben we positieve feedback ontvangen over de eerste speeldagen. 
Maandagavond 28 september heeft er een nieuwe persconferentie plaatsgevonden. Hierin zijn diverse maatregelen weer aangescherpt, maar onze sportactiviteiten lijken hier geen aanvullende impact door te hebben. Als iedereen zich aan het protocol houdt en bewust bezig blijft, kunnen we gewoon blijven spelen!
Het spreekt voor zich dat bij het spelen van alle competitiewedstrijden de corona maatregelen in acht genomen worden. In de afgelopen maanden hebben we regelmatig verwezen naar het Protocol Verantwoord Sporten dat is opgesteld door NOC*NSF. Ook nu blijven we dit protocol volgen, via de link kun je altijd de meest actuele versie downloaden.
Hiernaast is door de NeFUB het Protocol Floorballwedstrijden en Corona opgesteld. Dit is een floorballspecifieke aanvulling op het Protocol Verantwoord Sporten. Deze is via de link in dit bericht te lezen en altijd terug te vinden op de downloadpagina op deze website.

Als een wedstrijd afgezegd moet worden, door quarantaine of andere corona-gerelateerde oorzaak dient dit 2 dagen voor de wedstrijd aan info@nefub.nl te worden gemeld. De afzegging dient gemotiveerd te zijn met (anonieme) gegevens van afzeggen, als de corona maatregelen leiden tot het niet hebben van voldoende spelers in het team kan de wedstrijd onderling verplaatst worden (zie paragraaf 7.11.1).

We rekenen erop dat teams zo veel als mogelijk de wedstrijden spelen, ook wanneer dit betekend dat de wedstrijd met 5 veldspelers en 1 keeper gespeeld wordt. Daarnaast verwachten we dat alle verenigingen, teams, spelers, coaches, trainers, ouders, scheidsrechters en andere betrokken te allen tijde eerlijk en verstandig handelen en de opgestelde protocollen naleven. Iedereen dient zijn of haar verantwoordelijk te kennen en te nemen om floorball voor alle betrokkenen zo plezierig en veilig mogelijk te maken.

Iedereen blijft thuis bij klachten of gaat direct naar huis gaan wanneer er klachten ontstaan. Onder klachten verstaan we onder andere neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. De toegang tot de sportaccommodatie kan geweigerd worden of personen kunnen naar huis gestuurd worden bij vermoeden van klachten.

Organisatie wedstrijddagen
Velen van jullie zijn alweer aan het trainen en inmiddels gewend sporten met inachtneming van de maatregelen. Voor de organisatie van wedstrijddagen adviseren we verenigingen om met het Protocol Verantwoord Sporten en het Protocol Floorballwedstrijden en Corona als handleiding in gesprek te gaan met sporthalbeheerders/gemeenten om er samen voor te zorgen dat wedstrijden zo veilig mogelijk georganiseerd kunnen worden. Focus hierbij met name op gescheiden looproutes, hygiënemaatregelen (mogelijkheden tot handen wassen, regelmatige schoonmaak ruimtes) en bezoekers. Zorg dat deze bij de ingang en waar mogelijk op de website van de vereniging duidelijk gecommuniceerd worden. Spreek ook af wie deze richtlijnen gedurende de wedstrijddag controleert en indien nodig ingrijpt, de beheerder of de vereniging. In de Handreiking Publiek bij Sportwedstrijden staan tips en richtlijnen voor het in goede banen leiden van de verschillende stromen van o.a. sporters, begeleiders en toeschouwers.

Informatieposters
NOC*NSF heeft templates voor informatieposters voor verenigingen om instructies te geven. Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer. De voorlichtingsposters en informatieborden zijn hier te vinden.

Landelijke beperkingen
Op dit moment zijn er geen reisbeperkingen binnen Nederland. Zolang er geen beperkingen worden ingesteld, gaat de NeFUB ervan uit dat alle geplande wedstrijden gespeeld worden en zullen afzeggingen of aanvragen tot verplaatsing behandeld worden zoals beschreven in het Wedstrijdreglement en Sanctieoverzicht.

Uiteraard houdt de NeFUB de berichten goed in de gaten en wanneer er maatregelen worden ingesteld die wedstrijden voorkomen, dan zullen we samen kijken naar de beste oplossing.

Is je vraag niet beantwoord? Check dan het overzicht met Veelgestelde vragen van NOC*NSF. Kom je er nog niet uit? Dan mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@nefub.nl.