Protocol Floorballwedstrijden en Corona

Het floorballseizoen staat op het punt van beginnen! Er is alweer een half jaar verstreken sinds er in competitieverband floorballwedstrijden zijn gespeeld, de jeugdcompetitie midden had op 8 maart de twijfelachtige eer. Gelukkig kunnen we weer vooruitkijken, en wel naar zaterdag 19 september. Die dag gaat de seniorencompetitie van start met wedstrijden in Delft, Amersfoort, Utrecht en Groningen. We hopen dat jullie er net zo naar uitkijken als wij!

Het spreekt voor zich dat bij het spelen van alle competitiewedstrijden de corona maatregelen in acht genomen worden. In de afgelopen maanden hebben we regelmatig verwezen naar het Protocol Verantwoord Sporten dat is opgesteld door NOC*NSF. Ook nu blijven we dit protocol volgen. Inmiddels zijn de per 10 augustus geldende landelijke maatregelen hierin verwerkt. Via deze link is altijd de meest actuele versie van het protocol te vinden.

Hiernaast is door de NeFUB het Protocol Floorballwedstrijden en Corona opgesteld. Dit is een floorballspecifieke aanvulling op het Protocol Verantwoord Sporten. Deze is via de link in dit bericht te lezen en altijd terug te vinden op de downloadpagina op deze website.

We rekenen erop dat alle verenigingen, teams, spelers, coaches, trainers, ouders, scheidsrechters en andere betrokken te allen tijde eerlijk en verstandig handelen en de opgestelde protocollen naleven. Iedereen dient zijn of haar verantwoordelijk te kennen en te nemen om floorball voor alle betrokkenen zo plezierig en veilig mogelijk te maken.

Iedereen blijft thuis bij klachten of gaat direct naar huis gaan wanneer er klachten ontstaan. Onder klachten verstaan we onder andere neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. De toegang tot de sportaccommodatie kan geweigerd worden of personen kunnen naar huis gestuurd worden bij vermoeden van klachten.

Organisatie wedstrijddagen
Velen van jullie zijn alweer aan het trainen en inmiddels gewend sporten met inachtneming van de maatregelen. Voor de organisatie van wedstrijddagen adviseren we verenigingen om met het Protocol Verantwoord Sporten en het Protocol Floorballwedstrijden en Corona als handleiding in gesprek te gaan met sporthalbeheerders/gemeenten om er samen voor te zorgen dat wedstrijden zo veilig mogelijk georganiseerd kunnen worden. Focus hierbij met name op gescheiden looproutes, hygiënemaatregelen (mogelijkheden tot handen wassen, regelmatige schoonmaak ruimtes) en bezoekers. Zorg dat deze bij de ingang en waar mogelijk op de website van de vereniging duidelijk gecommuniceerd worden. Spreek ook af wie deze richtlijnen gedurende de wedstrijddag controleert en indien nodig ingrijpt, de beheerder of de vereniging. In de Handreiking Publiek bij Sportwedstrijden staan tips en richtlijnen voor het in goede banen leiden van de verschillende stromen van o.a. sporters, begeleiders en toeschouwers.

Informatieposters
NOC*NSF heeft templates voor informatieposters die je als vereniging kan gebruiken om instructies te geven. Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer. De voorlichtingsposters en informatieborden zijn hier te vinden.

Landelijke beperkingen
Op dit moment zijn er geen reisbeperkingen binnen Nederland en wordt er niet door de (lokale) overheid geadviseerd om bepaalde gebieden of vervoersmiddelen te vermijden. Zolang er geen beperkingen worden ingesteld gaat de NeFUB ervan uit dat alle geplande wedstrijden gespeeld worden en zullen afzeggingen of aanvragen tot verplaatsing behandeld worden zoals beschreven in het Wedstrijdreglement en Sanctieoverzicht.

Uiteraard houdt de NeFUB de berichten hierover goed in de gaten en zullen wij contact opnemen met verenigingen wanneer er beperkingen worden ingesteld die voorkomen dat wedstrijden (op een bepaalde locatie) gespeeld kunnen worden. We zullen dan samen kijken naar de beste oplossing voor inhalen of verplaatsen van de betreffende wedstrijden.

Is je vraag niet beantwoord? Check dan het overzicht met Veelgestelde vragen van NOC*NSF. Kom je er nog niet uit? Dan mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@nefub.nl.